Milieu ATM Moerdijk

Milieu

Met onze installaties verwerken we een grote verscheidenheid aan gevaarlijke afvalstromen. Hierdoor hebben we te maken met veel aspecten van de nationale en internationale milieuwetgeving. Direct en indirect zijn duizenden voorschriften op ons van toepassing. Volledig voldoen aan vigerende milieuwetgeving is voor ons een absolute voorwaarde.

Zorg voor milieu

We besteden meer dan de noodzakelijke zorg aan het milieu door de toepassing van milieumanagementsystemen en technische maatregelen. In veel gevallen nemen we zelf het initiatief om meer te doen dan de wetgever van ons vraagt. We focussen sterk op technische innovatie en de aantoonbaarheid om blijvend te voldoen aan alle normen en voorwaarden.

Vergunningen

Elk bedrijf heeft een vergunning nodig om op een bepaalde locatie te mogen opereren. ATM heeft een omgevingsvergunning, een geïntegreerde vergunning die afgegeven is door de provincie. Onze volledige vergunning is te raadplegen via de website van provincie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van deze vergunningen en heeft dit uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Vooraf goedgekeurde inrichting

Sinds 2010 is ATM een vooraf goedgekeurde inrichting. Als VGI-bedrijf kunnen we afvalstoffen uit het buitenland administratief eenvoudiger invoeren. In 2011 heeft ATM gevraagd de status uit te breiden, waarmee in 2012 is ingestemd.

Hergebruik van afvalstoffen

We optimaliseren onze processen voortdurend om afvalstoffen maximaal gereed te maken voor hergebruik als secundaire grondstof of brandstof. 95% van het binnenkomende afval wordt dan ook weer nuttig toegepast.

2014 2013 2012 2011 2010
Hergebruikpercentage 95 95 95 91 89

Lees meer over onze milieuprestaties in het jaarverslag. Of ben je wellicht op zoek naar meer informatie over geur en toezicht?