Pyrolyse ATM Moerdijk

Veiligheid

Het werken met gevaarlijke afvalstoffen brengt nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We nemen die verantwoording en kosten noch moeite worden gespaard om een optimale, veilige werkomgeving te creëren.

Veiligheidsbewust

We benaderen veiligheid als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de processen. Onze veiligheidsafdeling brengt interne en externe veiligheid op een hoger niveau door deze te verinnerlijken in het hele bedrijf. We streven naar een veiligheidscultuur waarin veilig handelen vanuit de medewerkers zelf komt, die het bewustzijn aanspreekt en niet opgelegd hoeft te worden.

Download de plattegrond door op de afbeelding te klikken. Download de plattegrond door op de afbeelding te klikken.

Leren van meldingen

Om risico’s goed in kaart te brengen en deze vervolgens uit te sluiten of te beheersen, stimuleren we collega’s om onveilige situaties zo veel mogelijk te melden. Alle meldingen registeren we in een geautomatiseerd systeem. De meldingen worden geanalyseerd en omgezet in preventieve maatregelen die de veiligheid vervolgens verder verbeteren. Daarnaast minimaliseren we risico's door constante monitoring en technische verbeteringen.

Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)

ATM zit tegen de zogenaamde BRZO-grens aan voor de hoeveelheid gevaarlijke en brandbare stoffen die conform de vigerende vergunning mag worden opgeslagen. We nemen ten aanzien hiervan ook onze verantwoordelijkheid en gaan in de nabije toekomst vrijwillig onder het regime van het BRZO vallen. Lees meer over ATM en BRZO.

Brandbestrijding

We nemen proactieve en preventieve veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen. Echter beschikken we al decennia over een eigen brandweer, sinds kort uitgerust met een crashtender. Hierdoor kunnen we de eerste brandweerbestrijding op ons nemen en de aanrijtijden van de overheidsbrandweer overbruggen. Daarnaast minimaliseren we risico’s door de inzet van stationaire middelen zoals schuimblusinstallaties.

Lees meer over onze veiligheidsprestaties in het jaarverslag. Of vind meer veiligheidsinformatie in de veelgestelde vragen.