Pyrolyse ATM Moerdijk

Veiligheidskundigen aan het woord

Veiligheid, een zorg van ons allen.

John van Loon en Hans Heck, beiden voormalig ATM-operator, zijn vanaf 1 maart 2015 onze extra veiligheidsogen op het terrein. Als Middelbare Veiligheidskundigen (MVK’ers) komen zij de organisatie versterken. Organisatorisch vallen Hans en John bewust onder de Manager Operations.

Hans Heck en John van Loon

Veiligheid stevig tussen de oren

“We controleren op veilige werksituaties, maar zijn geen politieagenten. We gaan juist samen met de collega’s op zoek naar een werkbare veiligheidsoplossing. Immers kennen we de operationele organisatie en hebben begrip voor de werksituatie. Met het vingertje wijzen, zou averechts werken.
Dat we ATM’ers zijn, maakt tevens dat we positief worden ontvangen en veel collega’s ons inmiddels al weten te vinden. We zijn een laagdrempelige vraagbaak en werken mee aan de uitvoering van het Veiligheids-beheerssysteem (VBS). In twee ploegen, zodat doordeweeks van 6.00 tot 21.00 uur altijd één van ons aanwezig is. We voelen ons weliswaar verantwoordelijk voor de veiligheid van alle collega’s, maar zijn dat natuurlijk niet. Deze verantwoordelijkheid dragen we met zijn allen. Iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis. Wij kunnen hierin wel faciliteren en alle collega’s zo veel mogelijk ontzorgen op veiligheidsgebied. Daarom is een hoog, collectief veiligheidsbewustzijn juist zo belangrijk. Elkaar positief benaderen, risico’s melden, analyseren, preventieve maatregelen nemen én terugkoppelen. Het stimuleert namelijk om te melden wanneer de situatie na een melding zichtbaar wordt verbeterd.” Beide mannen hebben veel zin in deze nieuwe uitdaging waarin zij veel vrijheid van handelen ervaren.

BRZO, niet gevaarlijker maar juist een hogere veiligheidslat voor onszelf.

Marcel Klauwer is onze Manager Veiligheid en het afgelopen boekjaar druk met de interne
implementatie van het vergunningsregime Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Kortom: het klaarstomen van de gehele organisatie. Door de grote diversiteit aan afvalstoffen die we bij ATM ontvangen, is de BRZO-drempel in zicht en zien we dus een nadrukkelijke verantwoordelijkheid om aan deze eisen te voldoen. Tevens coacht hij Ben Hopmans, onze Hogere Veiligheidskundige in opleiding.

Marcel Klauwer

Iedereen is verantwoordelijk

Door de afdeling Compliance zijn het afgelopen jaar vele voorbereidingstrajecten ingezet. “Echter gaat BRZO niet enkel de afdeling Compliance aan, maar is het voor de hele organisatie een complete manier van denken en werken. Vandaar ook de interne BRZO-voorlichtingen aan álle collega’s van ATM. En die leverden soms kleurrijke discussies op… Daarentegen is het BRZO regime zwartwit. Het is dan ook mijn taak om deze grijze gebieden in de organisatie weg
te nemen.” Het afgelopen jaar hebben maar liefst in 24 voorlichtingsrondes 203 medewerkers voorgelicht. “Van de afdeling Sales, Administratie en Engineering tot de portiers en de Technische Dienst, iedereen is verantwoordelijk voor het gewettigd handelen. BRZO is immers een wet en vereist om op een onderbouwde wijze, het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), het werk te verrichten. Uitvoering geven aan BRZO is mensenwerk en dat doen we met zijn allen. Dit alles met als doel om de continuïteit van ATM te waarborgen.” Lees meer over ATM en BRZO.