Overige afvalstoffen ATM Moerdijk

Aanvragen afvalstroomnummer

Wilt u een overige afvalstroom aanleveren? Vraag dan een afvalstroomnummer aan door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar sandra.de.graaf@atmmoerdijk.nl.

.
Dit formulier geeft ons de noodzakelijke informatie over de afzender, de ontdoener, de transporteur, de herkomst, de mate van verontreiniging en samenstelling van het afval.

Aanvraagformulier