Nieuws ATM Moerdijk

"ATM is een prachtig bedrijf"

Theo Olijve houdt van complexe uitdagingen en veiligheid...

.
De tijd van kennismaken is voorbij. Theo Olijve heeft zijn eerste halfjaar bij ATM er op zitten. Wat de nieuwe managing director zoal is opgevallen? “Dat ATM’ers apentrots zijn op ‘hun’ bedrijf. Dat ze hart voor hun werk hebben en op familiaire voet met elkaar staan. Zonder de professionaliteit en zakelijkheid uit het oog te verliezen.” Maar Theo is niet naar Moerdijk gekomen om ‘te zien dat het goed is’. “We kunnen hier nog flinke stappen zetten. ‘ATM next level’ is mijn stip op de horizon.”

Waarom naar ATM? Theo hoefde er niet lang over na te denken. “Een stap die naadloos aansluit bij mijn ambitie om samen met een bevlogen team van medewerkers en met betrokken externe relaties verdere verbeteringen tot stand te brengen. Hoe complexer de uitdaging is, des te groter mijn drive en inzet.” Wie op hoofdlijnen de loopbaan van Theo in ogenschouw neemt, begrijpt waar hij het over heeft. Scheikundige van huis uit en gepokt en gemazeld in de chemie, binnen en buiten Nederland. “Een prachtige leerschool in een sector waar doorgaans in stabiele omstandigheden wordt geproduceerd.” Daarna de turbulente jaren als managing director van Odfjell Terminals in Rotterdam. “Een stuk complexer, wanneer je als terminal andermans stoffen opslaat. Je weet vanzelfsprekend wat er binnenkomt, maar de details kunnen verrassend zijn.” Dat heeft Theo geweten. Amper aangetreden, mocht hij pers, publiek en politiek uitleggen wat die pijnlijke verrassingen inhielden en waar ze vandaan kwamen. Hij speelde geen kiekeboe, trok namens het bedrijf het boetekleed aan en was vooral open en transparant. Dat kwam hem op veel lof te staan. ‘Veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid’ was zijn mantra. Verder ‘we werken veilig of we werken niet’. “Veiligheid en integriteit gaan bij mij vóór alles en hand in hand”, blikt hij terug. En vooruit…

Veiligheidscultuur

Want dezelfde eigenschappen brengt Theo mee naar ATM. “Met openheid en transparantie zit het bij dit bedrijf goed. En ook op het gebied van veiligheid ligt de lat hoog. Maar we kunnen en moeten ook nog verder verbeteren. Altijd alles blijven doen om mens en milieu te beschermen. Processen en systemen moeten honderd procent op orde zijn en blijven. Maar het draait vooral om onze houding en ons gedrag. Dat begint al bij schone en opgeruimde werkplekken en het nauwgezet volgen van procedures. Vervolgens moeten we elke oneffenheid, elk minste risico op gevaar en elk bijna-incident aan elkaar melden en met elkaar delen. Veiligheid begint bij veiligheidscultuur. Dat onderwerp staat voor mij op 1 in de jaarplannen op het gebied van veiligheid. Ik heb geen behoefte aan ellenlange actielijsten. Beter een top-5 waar we met elkaar vol voor gaan en waarop we elkaar daadwerkelijk aanspreken. Samen op weg naar nog meer veiligheid, is ook een zaak van vertrouwen geven en krijgen. Mensen moeten kunnen groeien in hun rol.”

Theo Olijve, vanaf juni 2019 de nieuwe managing director van ATM. Theo Olijve, vanaf juni 2019 de nieuwe managing director van ATM.

Krachtenveld

Voor Theo Olijve is ATM de volgende stap en gradatie in complexiteit. “We zitten hier in de wereld van BRZO en streng toezicht. Al ons doen en laten moet doorspekt zijn van ‘safety first’. We willen en kunnen ons geen incidenten of ongevallen veroorloven. Onze prestaties op het gebied van veiligheid zullen ook onze kwaliteit en uiteindelijk ons rendement mede bepalen. Complex is ook het gegeven dat de wereld van afval snel verandert. De problemen met de afzet van onze Thermisch Gereinigde Grond (TGG) zijn bekend. Al heb ik er alle vertrouwen in dat het einde daarvan nu snel in zicht komt en we op korte termijn weer gaan leveren in binnen- en buitenland. We doen daar als ATM geweldig ons best voor en we merken dat dat op waarde wordt geschat. De afvaldynamiek wordt ook bepaald door het maatschappelijke en politieke debat. De normen veranderen, in de samenleving en in wet- en regelgeving. Ook dat beïnvloedt ons werk en ons bedrijf.”

Moerdijk-Rotterdam

Behalve met ATM heeft Theo inmiddels ook kennisgemaakt met de omgeving van het bedrijf. “Ik ben me bewust van onze rol in de Moerdijkse samenleving. Duurzaamheid gaat niet alleen over klimaat en milieu, maar ook over de band met je buren. We hebben elkaar nodig. En over het zeehaven- en industrieterrein: er zitten hier bedrijven die net als ATM met complexe processen en bijbehorende uitdagingen te maken hebben. De schaal is weliswaar minder groot dan in de Botlek, maar er zijn veel overeenkomsten. Wat mij betreft maken we meer werk van de relatie Moerdijk-Rotterdam. Bijvoorbeeld op het gebied van kennisdeling.” Theo is onlangs toegetreden tot het bestuur van de SBM (Stichting Brandweerzorg Moerdijk). “ATM toont op verschillende fronten zijn commitment aan de omgeving. Daar zet ik me graag voor in. Het gaat me niet alleen om de reputatie van ons bedrijf, maar ook om die van het haven- en industrieterrein en de industrie in het algemeen.”

ATM staat er volgens de nieuwe managing director goed voor. “Het is een prachtig bedrijf met een uitdagende toekomst voor zich. We investeren al jaren achtereen in innovatieve verbeteringen. Er zijn bovendien volop mogelijkheden om te groeien. Niet alleen als erkende expert in afvalverwerking, maar ook als producent die aan afval een nieuw leven geeft.”

Publicatiedatum: 21 januari 2020 10:23