Nieuws ATM Moerdijk

Aankondiging: jaarlijkse onderhoudsstop

Van week 43 tot en met week 46 onderbreken we tijdelijk onze productieprocessen voor het jaarlijkse onderhoud.

.
We zijn 24/7 operationeel, maar het optimaliseren van onze dienstverlening heeft vanzelfsprekend eveneens continu onze aandacht. Om de procesmatige puntjes op de i te kunnen zetten, leggen wij één keer per jaar de Thermische Reinigingsinstallatie en Pyrolyse-installatie stil.

Dit onderhoud plegen we vanaf donderdag 24 oktober aanstaande. Naar verwachting zijn we uiterlijk maandag 11 november weer volledig operationeel zijn.

Wat betekent dit voor de afvoer van uw verpakte afvalstoffen?

Gedurende de onderhoudsstop kunnen wij geen verpakte afvalstoffen ontvangen. Indien u vragen heeft en of aanvullend advies wenst, schroom niet en neem contact op met uw vaste contactpersoon.

John van den Berg john.vd.berg@atm.nl 06-51422067
Sandra Kläring sandra.klaring@atm.nl 0168-389 230

Wat betekent dit voor de afvoer van uw slibstromen?

Door de onderhoudsstop zal onze Slib Ontvangst- en Verwerkingsinstallatie (SOVI) tevens beperkter beschikbaar zijn. Dit kan leiden tot wachttijden op onze planningslijst. Indien u vragen heeft en of aanvullend advies wenst, schroom niet en neem contact op met uw vaste contactpersoon.

Willem Weddepohl willem.weddepohl@atm.nl 06-27393719
Jacco Kamp saleswtk@atm.nl 0168-389203
Rick Leerink rick.leerink@atm.nl 06-53698983

Wat krijgt u in de nabije omgeving mogelijk mee van onze stop?

Tijdens het opstarten rond 11 november aanstaande kan de pluim uit onze schoorsteen mogelijk kortdurend donkerder van kleur zijn. Gedurende de stop kunnen onze klanten beperkt afvalstoffen aanleveren waardoor er minder vrachtverkeer van en naar ATM zal zijn. Daarentegen ontvangen we in die betreffende weken wel meer personenauto's van de vele aannemers die het onderhoud mede komen verrichten.

Mocht u vanuit de omgeving vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en neem gerust contact op.

Sanne Wagemakers sanne.wagemakers@atm.nl 0168-389278
Publicatiedatum: 26 augustus 2019 16:11