Nieuws ATM Moerdijk

Alfred: “Het voelt als thuiskomen”

We verwelkomen CFS Weert als ambitieuze dochter

.
Sinds 1 oktober is het officieel. CFS Weert is ‘part of Renewi’ en daarmee binnen de Hazardous Waste divisie een dochterbedrijf van ATM. Twee oude bekenden van elkaar zijn nu familie. Het begin van de samenwerking dateert al van vele jaren terug. Maar de echte kruisbestuiving is nu begonnen.

Dat de banden tussen ATM en CFS Weert worden aangetrokken, is een logisch gevolg van de recente krachtenbundeling tussen Shanks en Van Gansewinkel tot Renewi. CFS Weert is een erkende specialist in de verwerking van diverse soorten afvalwater en was binnen de Van Gansewinkel Groep de enige eindverwerker van gevaarlijk afval. De afkorting CFS staat voor Chemisch Fysisch Scheiden en geeft precies aan waar het bedrijf zijn kracht aan ontleent. “Onze belangrijkste klanten zijn te vinden in de procesindustrie, de petrochemie en de metaalverwerkende sector”, legt Alfred Heikens uit. Hij is sinds vier jaar als sitemanager verantwoordelijk voor CFS Weert. In 1986 maakte Alfred al eens kennis met ATM. “Daar ging toen het vervuilde zeewater naar toe, nadat de Britse kustvaarder Olaf voor de kust van Den Helder was gezonken.” Dat hij ruim dertig jaar later mede aan het roer zou staan van het partnership tussen CFS Weert en ATM, kon Alfred destijds uiteraard niet bevroeden. “Deze hernieuwde kennismaking voelt als thuiskomen.”

. .

Begin jaren negentig al complementair

Wie in de ontstaansgeschiedenis en vooral de beginjaren van ATM en CFS Weert duikt, ontdekt de nodige paralellen. “Het was de tijd dat de afvalverwerking nog in de kinderschoenen stond”, blikt Peter van Tuel terug. Peter is vanuit zijn loopbaan bij Van Gansewinkel goed ingevoerd in de Hazardous Waste wereld en behartigt bij CFS Weert de commerciële zaken. “Toen we hier in 1989 van start gingen, kenden we een soortgelijke pioniersfase als ATM heeft meegemaakt. De keten zoals we die nu kennen, bestond toen nog niet. Vanuit het pionieren maakten we geleidelijk onze stappen op de weg naar technische ontwikkelingen en procesverbeteringen. Zo zijn beide bedrijven in het begin van deze eeuw op het gebied van ontwateringstechniek van de oude kamerfilterpersen overgestapt naar de decanter.” Peter kwam in die tijd al vaak over de vloer bij ATM. “Mijn eerste rondleiding daar moet ergens begin jaren negentig zijn geweest. CFS Weert en ATM waren toen al complementair aan elkaar. Wij deden een ‘beroep op Moerdijk’, wanneer we grote volumes te verwerken kregen. Omgekeerd klopte ATM in Weert aan, wanneer zij bijvoorbeeld zwaarder vervuild water kregen aangeboden. De onderlinge band was dus specifieker dan de toen al bestaande klantrelatie tussen ATM en Van Gansewinkel.”

Alleskunner

CFS is in de jaren negentig uitgegroeid van een regionaal opererend bedrijf, dat zich aanvankelijk vooral richtte op de automotive sector, tot een landelijke alleskunner op het gebied van afvalwaterverwerking. Peter: “We hebben destijds stevig geïnvesteerd in zowel onze capaciteit als onze technologie. CFS Weert heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een bedrijf waar alle voorkomende sediment houdende afvalwaters en olie-, water- en slibmengsels kunnen worden verwerkt. Dus tot en met afvalwaters die hogere concentraties aan zware metalen bevatten zoals verf- en inktwaters, verontreinigde zuren en logen en alle denkbare sludges en slibben.”

. .

Kruisbestuiving

Bij de Hazardous Waste Divisie van Renewi gingen de handen al op elkaar voor de ambities van CFS. En opnieuw is er de parallel met ATM. “In de ambitie om te blijven vernieuwen en verbeteren, zit een belangrijk deel van onze gezamenlijke kracht. We gaan ons, net als onze moeder, inrichten als procesbedrijf. De support van ATM op het gebied van compliance komt daarbij uiteraard uitstekend van pas. Dat is ook de manier waarop we de familiebanden tussen de twee bedrijven verder gaan vormgeven. Hiërarchisch verandert er niets voor de medewerkers van CFS Weert, maar functioneel ontstaan er op alle onderdelen duidelijke lijnen met ATM. Die kruisbestuiving zal de kwaliteit van onze operaties alleen maar ten goede komen. Zo verwelkomen we Bram Wilms, die als nieuwe SHEQ-officer (Safety, Health, Environment, Quality) de zorg voor veiligheid en milieu extra kracht komt bijzetten. En uiteraard profiteren ook de klanten van de synergie tussen beide bedrijven. Naast de schaalvoordelen zit de meerwaarde vooral in het gegeven dat we nu een nog breder segment kunnen bedienen. Dankzij de krachtenbundeling kunnen we nagenoeg het hele spectrum van afvalverwerking aan.”

Part of Renewi

De kruisbestuiving, waar Alfred en Peter op doelen, is inmiddels al begonnen. Er zijn de nodige kennismakingen over en weer. De operationele medewerkers komen bij elkaar over de vloer. “We bouwen samen verder en kunnen nu onze gezamenlijke ambities waarmaken. CFS is nu echt Part of Renewi. Aan de ene kant behouden we met CFS in de naam onze identiteit. Aan de andere kant maken we met het ‘new’ van Renewi duidelijk dat we ‘een ambitieuze dochter’ van ATM zijn.”


Wetering 14, 6002 SM Weert
Tel: 0495 - 513 513

Publicatiedatum: 23 oktober 2017 13:48