Nieuws ATM Moerdijk

Bierafval voor de waterzuivering

MVO-nieuws | Graanresten die overblijven na het brouwen van bier komen nu nog beter van pas…

Een onderzoekster aan de Belgische universiteit van Hasselt ontdekte onlangs dat bierafval ook zware verontreinigen uit (zee)water kan filteren. Bij de productie van 100 liter bier blijft 15 kilo graanafval over en wordt nu nog veelal verwerkt in veevoer. Echter is hier een duurzamere oplossing voor!

Door de resten in een zuurstofarme omgeving te verhitten, ontstaat een verkoold residu. Door dit weer verder te verhitten en stoom toe te voegen wordt dit actief kool.

. .

Dit actief kool wordt nu al gebruikt om vervuilingen in water of gas te absorberen, maar de onderzoekster heeft het nu zodanig geoptimaliseerd dat het zelfs zware metalen en radioactieve stoffen kan opnemen.

Daar proosten we op!

Publicatiedatum: 9 mei 2018 12:23