Nieuws ATM Moerdijk

Brabants afval in het nieuws

En bij ATM verwerkt. Ook zo dragen wij lokaal ons steentje bij...

.
Half april raakte een ondergrondse pijpleiding in Udenhout lek waarbij kerosine in de bodem terecht kwam. De milieuschade bleef gelukkig beperkt. Monteurs konden het gat snel dichten en de ontstane verontreinigde grond werd afgegraven en afgevoerd. Naar ATM om precies te zijn, waar we de grond thermisch reinigden.

De betreffende leiding maakt onderdeel uit van het olietransport tussen Rotterdam, Venlo en Duitsland. Dit is een traject van 176 kilometer lang en heeft een capaciteit van 22 miljoen ton per jaar. Naar aanleiding van de lekkage ontvingen we 16,5 ton verontreinigde grond en 1,5 ton slib verdeeld over 3 vrachtwagens.

Voor ATM overigens een kleine, gangbare partij. Voor de inwoners van Brabant een herkenbare.

. .

In juni 2016 ontvingen we ook al een bekende Brabantse partij grond. Toen lekte namelijk enige dagen diesel uit een ondergrondse leiding bij Lage Zwaluwe. Dit betrof een partij van ruim 2.000 ton verontreinigde grond verdeeld over 105 vrachtwagens.

Calamiteitenbestrijding

Ander herkenbaar, lokaal afval is drugsafval na illegale dumpingen of na het oprollen van laboratoria. Alleen al in Brabant werd afgelopen jaar 109 keer gedumpt drugsafval aangetroffen. Dergelijk drugsafval wordt vaak afgevoerd naar de Renewi CCD-vestiging in Moerdijk en de bijbehorende spoelwaterstromen verwerkt in de waterzuivering van ATM.

Ook verwerken we hier geregeld Brabants bluswater. Bij branden wordt dergelijk verontreinigd water namelijk opgevangen om te voorkomen dat het in het riool terecht komt.

Publicatiedatum: 19 april 2019 16:04