Nieuws ATM Moerdijk

De Ondernemingsraad voorgesteld

Van de organisatie voor de organisatie…

.
Dat we bij ATM een OR hebben, is geen nieuws. Wat wel nieuw is, is de samenstelling. Maar die nieuwe gezichten zijn ook niet nieuw. Met z'n negenen hebben ze immers gezamenlijk gemiddeld 22 dienstjaren. Een rondje langs de velden om ze te vragen wat deze (nieuwe) OR-leden drijft…

Beginnen bij het begin: de voorzitter John van den Berg. Al 31 jaar werkzaam voor ATM als commerciële man voor het verpakt chemisch afval. En een oude bekende van de OR. Van ’96 tot ’99 nam hij ook al deel. De reden dat hij zich in januari weer verkiesbaar stelde, was vanwege de reuring in het bedrijf. Als voorzitter is hij de aanjager van de groep, hij coacht en bewaakt de werkverdeling. “Het is lekker druk”, vertelt John gedreven. “Ik wil er volledig voor gaan en dat kost tijd. Het geeft me nu al veel energie en voldoening. De wisselwerking in de groep is erg goed. Het zijn stuk voor stuk ATM’ers met hart voor de zaak. Anders stel je je niet verkiesbaar.”

. .

De agenda van de OR wordt grotendeels bepaald door de instemmingsaanvragen vanuit het management. Bij wijzigingen in arbeidsvoorwaarden is dit zelfs verplicht. In de praktijk wordt de OR vaak ook om advies gevraagd en betrokken bij veranderingen. Tijd-voor-tijd regeling, het bonussysteem, pensioenen, de salarissen en de winstuitkering zijn enkele hot items waarover de OR meedenkt en –beslist. En in dat laatste geval boekte de OR al een succes: door een andere zienswijze in te brengen, pakte de winstuitkering voor alle collega's hoger uit! “We zijn een collectief meedenkorgaan. Gevoed vanuit de medewerkers en met het belang van het bedrijf voor ogen. We vertegenwoordigen beiden. En we doen en willen het samen met de werkgever. We zitten er niet om de relaties op scherp te zetten. Het is geven en nemen. En dat geven en nemen moet in balans zijn. We realiseren ons dat we het nooit voor iedereen 100% goed kunnen doen. Dat is ook niet het uitgangspunt. We komen niet op voor individuele belangen maar voor collectieve belangen.”

Hoor en wederhoor

Wanneer het afdelingsoverstijgend strubbelt of besluiten in de praktijk niet blijken te werken, komt de OR proactief in actie. “We zijn er dus ook om zaken tegen het licht te houden en een tegengeluid te geven. We halen en brengen informatie. We geven zowel medewerkers als werkgever feedback en houden zo de organisatie scherp. Het beleid bepalen we niet, maar we kunnen wel sturen of met alternatieve oplossingen komen.”

“Dat we door het management geregeld als adviseur worden gevraagd, onderstreept de volwaardigheid”, vindt secretaris Cor van der Maden. “We zijn goed georganiseerd, betrokken en ervaren. De groep is een juiste afspiegeling van de organisatie. Jong en oud zijn vertegenwoordigd. Maar ook de verschillende disciplines en typen functionarissen. Onderling hebben we een goede klik. Én binding met de achterban. We zijn de oren en ogen van de organisatie.” Cor is in het dagelijks werkleven opleidingsmentor en al 27 jaar in dienst. De helft van zijn dienstverband is hij al actief in de OR: 13 jaar, waarvan de laatste 6 jaar als secretaris. Een oude rot in het OR-vak.

Lees het hele interview met de OR in ATMosfeer 21

Publicatiedatum: 4 december 2018 15:24