Nieuws ATM Moerdijk

De toegang in controle en in compliance

Hoe gastvrij we ook zijn, u komt er niet zomaar in….

.
Beste bezoeker, contractor, leverancier, chauffeur of schipper. U weet, u bent bij ATM van harte welkom. Wij zijn u graag van dienst. Dat u gelijk toegang krijgt tot ons terrein, is overigens geen vanzelfsprekendheid. Hier gaat het nodige aan vooraf. Zonder beveiliging kunnen wij immers niet veilig werken.

U komt aanleveren?

Hoe gaat dit in zijn werk

.
“We zijn op werkdagen geopend van 6.00 tot 22.00 uur” vertelt Kees Haanskorf, supervisor van de Portiersloge. “Op de bonnefooi naar de Vlasweg zit er alleen niet in. De aanleveringen zijn vooraf aangemeld. We weten welke vrachten we per dag kunnen verwachten. Gemiddeld zo’n 150. We weten alleen niet hoe laat de chauffeurs arriveren. Daar is vanwege reistijd en verkeersdrukte geen peil op te trekken.”

Voordat de vrachtwagens daadwerkelijk aan de poort staan, is al de nodige informatie uitgewisseld. Vooraf zijn monsters van het afval genomen en in het laboratorium gecontroleerd op verwerkbaarheid. De analyseresultaten toetsen we aan onze vergunningen en de mate van verontreiniging bepaalt de prijs. Bij akkoord wordt de aanlevering ingepland en de transporteur kan met de (digitale) begeleidingspapieren de weg op. “

Aangekomen in Moerdijk meldt de chauffeur zich bij ons. Wij controleren de vrachtbrief en wegen de wagen in op onze weegbrug. Als alles klopt, verlenen we toegang. Na het lossen, meldt de chauffeur zich weer bij ons en wegen we de wagen uit. Met al deze gegevens maken we het afvaldossier compleet én in compliance.”

. .

“Het verwerkingsproces start bij ons, maar ook het waarborgen van de veiligheid. Wij zijn voor de chauffeurs immers het eerste contactmoment. Afhankelijk van de vracht geven we ze specifieke, aanvullende instructies. “Vanuit de portiersloge schakelen we veel met de collega’s van de verschillende loslocaties om het vrachtverkeer op het terrein te reguleren. “Ook dat is veiligheid.”

Mocht u na 22.00 uur of in het weekend arriveren, staat u niet helemaal voor een gesloten deur. We zijn 24/7 operationeel. Dat zijn onze klanten immers ook. Storingen, lekkages, bluswateropvang: er kan altijd onverhoopt afval vrijkomen.

U komt bij ons werken?

Wat gaat eraan vooraf

.
“Wanneer we externen inhuren, vindt vanzelfsprekend vooraf ook de nodige controle plaats” legt Perry Bierkens uit. Perry is het eerste aanspreekpunt voor contractors en de bijbehorende toegangsregistratie en -autorisatie. “Degenen die werkzaamheden op ons terrein komen verrichten, vragen we zich vooraf aan te melden via onze portal. Dit scheelt tijd en het stelt ons in staat de personen van te voren te identificeren en de benodigde kwalificaties te verifiëren. We maken hiervoor gebruik van speciale toegangssoftware.” Afhankelijk van de te klaren klus, zijn de minimale toelatingseisen een geldig identiteitsbewijs en VCA-certificaat. Onder de 18 jaar laten we niemand werken en het is verplicht het ATM veiligheidsexamen te volbrengen. Dit laatste kan ook vooraf via de portal.

.

“Eenmaal bij ATM aangekomen, hoeven we alleen nog te controleren of de persoon in kwestie het daadwerkelijk is. We maken een scan van het paspoort of identiteitskaart. Als alles klopt en het dossier compleet is, maken we vanuit het systeem een toegangspas. Deze is persoonlijk en geeft bepaalde toegangsrechten.” Dit toelatingsproces gaat logischerwijs gepaard met fysieke toegangscontrole. Het ATM-terrein is afgesloten met tourniquets, slagbomen en elektrische deurvergrendeling. De gekoppelde pas geeft al dan niet toegang.

“We weten dus altijd wie, waar en wanneer bij ATM is. Ook in het geval van een calamiteit is dat essentieel. Daarnaast gebruiken we de pasjes ook om de werktijden te registeren.” Zo zijn we altijd in compliance met de identificatiewet, vreemdelingenwet, arbeidstijdenwet en privacywet.

Het toegangssysteem met de bijbehorende toegangspassen gebruiken we ook voor alle collega’s, uitzendkrachten en in een light-variant voor bezoekers en geautoriseerde leveranciers.

U komt aanmeren?

Ook dat kan niet zomaar

.
Aan onze steiger ontvangen we op jaarbasis zo’n 3.200 schepen. De acceptatie van de afvalstoffen verloopt hetzelfde als bij transport per as, alleen hanteren we hier geen strikte aanleverplanning. Schippers kunnen 24/7 komen en gaan. “Wat betreft zeeschepen geldt een ander controleregiem, namelijk de ISPS-code”, vertelt Perry. ISPS staat voor International Ship and Port facility Security Code. “Dit zijn extra en uniforme beveiligingsmaatregelen van toepassing op schepen en op ons als havenfaciliteit. Je kunt het vergelijken met een luchthaven. Schepen en steigers worden beschouwd als een stukje niemandsland. Hiervoor hebben we speciaal opgeleide security officers. ATM voldoet aan deze code en is hiervoor gecertificeerd.”

Beste bezoeker, contractor, leverancier, chauffeur of schipper. U bent nog altijd van harte welkom, maar wel op onze voorwaarden.

.
Tot ziens bij ATM!

Publicatiedatum: 17 mei 2019 14:28