Nieuws ATM Moerdijk

Diffuse emissies part II

‘Een open houding, een gesloten instelling’

.
“Alert en proactief”, zo typeert Kees van der Linden van TP Europe de manier waarop ATM kien is op diffuse emissies. Vier keer per jaar gaan de specialisten van TP Europe bij het bedrijf in Moerdijk aan de slag. Met hun meetapparatuur en speciale infrarood camera’s speuren ze bijna 3.500 punten af naar eventuele lekken. Dat leverde dit jaar tot nu toe slechts een gering aantal lekken op. “Eigenlijk peanuts”, luidt het commentaar van Kees. “Maar niettemin goed dat ATM erbovenop zit. Daar kunnen veel bedrijven uit de sector een voorbeeld aan nemen.”

Koolmonoxidevergiftiging, iedereen heeft er wel eens over gehoord maar niemand hoopt het thuis ooit mee te maken. Beeldender kun je bijna niet uitleggen wat een diffuse emissie is. Er lekt iets, maar met je zintuigen kun je het vaak niet waarnemen. En dus ook niet of het gevaarlijk is. Voor diffuse emissies moet je op je hoede zijn. Zeker als je met al die tanks, pompen, afsluiters, kleppen en flenzen een lek nooit kunt uitsluiten. “Dat kan inderdaad niet, nul diffuse emissies is een utopie,” aldus Kees van der Linden die bij het Dordtse TP Europe, International Sales Manager is. “Het is een illusie om te denken dat nergens in een bedrijf zich ooit een lek voordoet. Een lek vóór zijn, kun je niet. Maar een stap minder achterop, kan wel. Zeker met onze geavanceerde speurmethode en de gehanteerde controlefrequentie.”

FLIR Optical Gas camera

Hightech, zo mag je de uiterst geavanceerde FLIR-camera’s best noemen die TP Europe inzet. Het betreft een in de Verenigde Staten ontwikkelde camera om warmtebronnen te detecteren. De FLIR-camera bouwt in enkele tientallen seconden, gefaseerd een zeer betrouwbaar beeld op: van een traditionele opname via infrarood naar High Sensitive Mode. Dan is elke aanwezige vluchtige koolwaterstof in beeld. In combinatie met de zogeheten TVA-meter (Toxic Vapor Analyzer) kan vervolgens de concentratie van de geconstateerde emissie worden vastgesteld. Die wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). Behalve van een lek kan een op de camera zichtbare wolk overigens ook afkomstig zijn van in de ruimte aanwezige warmte of waterdamp. Kortom, het omgaan met FLIR-camera’s en het waarnemen en interpreteren van meetresultaten is het werk van experts. TP Europe is een toonaangevende expert in emissiebewaking en -beheer en is met ruim 110 medewerkers wereldwijd actief. Tot de markten behoren raffinaderijen, (petro)chemie, tankopslag, gasinstallaties en -terminals en offshore platforms. Kees van der Linden: “Bij een grote olieraffinaderij kan het aantal controlepunten wel meer dan 1 miljoen bedragen. Daar lijkt ATM een kleintje bij maar het belang van de controles die we in Moerdijk doen, is even groot. Het gaat er immers om dat je de kans op gevaar of milieuschade tot een minimum wil beperken. Hoewel de bedrijfsvoering hierop is gericht, staan milieu en veiligheid overigens wel eens met elkaar op gespannen voet. Een diffuse emissie kan soms ook ‘een noodzakelijk kwaad’ en daarmee een voordeel voor de veiligheid zijn. Bijvoorbeeld wanneer in een tank de druk te hoog oploopt en een veiligheidsklep zich opent.”

. .

Professioneel en onafhankelijk

ATM nam TP Europe in 2014 in de arm. “Met TP Europe hebben we zowel een zeer deskundige als volstrekt onafhankelijke partij in huis, aldus Jacques de Jong. “Het werk met de FLIR-camera gebeurt door gecertificeerde inspecteurs, de metingen worden vastgelegd volgens de Milieumonitor 15 en NTA 8399 richtlijn en de meetresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. Daar hebben wij geen invloed op. Toezichthouders stellen ons wel eens de vraag waarom we niet zelf een FLIR-camera aanschaffen. Naast dat je voor een meting meerdere camera’s en speciaal opgeleid personeel nodig hebt, willen we ook zeker niet de slager zijn die het eigen vlees keurt.” De inspecties worden sinds 2016 in combinatie met speciale software uitgevoerd. Kees geeft uitleg: “Het gaat om een database, met alle te bemeten onderdelen plus de informatie over de mogelijk aanwezige stoffen. Bij een meting worden eventuele lekken met hun hoeveelheden ppm meteen zichtbaar. We hebben dankzij die software een compleet meetresultaat in één oogopslag. Bovendien kunnen we dankzij deze manier van werken trends waarnemen en kunnen wij hier direct op inspelen.”

Strenge normen

ATM houdt er bij het meten van diffuse emissies strenge normen op na. Dat begint al met de meetfrequentie. Vier keer per jaar komt ‘de cameraploeg’ van TP Europe in Moerdijk in actie. “Een tankopslagbedrijf mag volstaan met één meting per jaar”, legt Kees uit. “Bovendien komt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hier ook de nodige keren met een eigen FLIR-camera meten. Zij streven naar twaalf metingen per jaar.” Kees benadrukt deze hoge meetfrequentie ten opzichte van de overige marktsegmenten nogmaals. “Temeer omdat ATM de lat extra hoog legt als het om de zogeheten ingrijpgrens gaat. Wettelijk gezien moet je een lek repareren, wanneer de gemeten concentratie op 1.000 ppm of meer zit. ATM hanteert een grens van 500 ppm. Bovendien repareert het bedrijf een geconstateerde lekkage binnen één of twee dagen, terwijl daar volgens de geldende normen twee maanden voor staat.”

Jacques de Jong over die strenge ATM-aanpak. “Bij ons staan veiligheid en gezondheid voorop. Daarom gaan we altijd uit van worst-case scenario’s.” Kees: “Door het slechtste stofje van de klas als referentie te nemen, is ATM eigenlijk het braafste jongetje van de klas. Daarmee verdient het bedrijf eerder een bemoedigend schouderklopje van de instanties dan extra toezicht. Het aantal lekken bij ATM is in vier jaar alleen maar gedaald. Bovendien hebben we het in absolute zin over zeer lage aantallen. Recentelijk betrof het lekkage deel <0,5% van alle meetpunten.”

Kees van der Linden ziet een toename van bedrijven die serieus werk maken van het meten van diffuse emissies. “Omdat ze dat op basis van hun vergunning verplicht zijn, maar ook omdat ze dat zelf willen. ATM is wat dat betreft een proactief en trendsettend voorbeeld.”

Gerelateerde artikelen

Publicatiedatum: 13 januari 2020 11:09