Nieuws ATM Moerdijk

Facelift voor de SO van de SOVI

De laatste stand der slibontvangst-techniek...

.
Voordat de daadwerkelijke ingreep aan bod komt, eerst een resumé. SOVI staat voor Slib Ontvangst- en VerwerkingsInstallatie. Het industrieel slib dat we hier verwerken, zijn mengsels in allerlei verhoudingen van olie, water en sediment. Die komen bijvoorbeeld vrij bij onderhouds- en reinigings-werkzaamheden aan fabrieken zoals tijdens onderhoudstops op raffinaderijen.

Slibverwerking, hoe gaat het in zijn werk?

De fracties olie, water en sediment halen we uit elkaar met behulp van een decanter-techniek: een soort centrifuge die door het snelle draaien de verschillende stoffen van elkaar scheidt. Het zware sediment zakt naar onderen, de aanwezige olie-elementen komen bovenop te liggen en daartussen bevindt zich het afvalwater. Het sediment wordt vervolgens verwerkt in de pyrolyse-installatie. De vrijgekomen olie wordt ingezet als brandstof bij de thermische reinigingsinstallatie en het overgebleven afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie.

Tot zo ver de VI van de SOVI.

Aan de Slib Ontvangst is onlangs het een en ander aangepast. Nadat in juli 2017 de operators van de SOVI al een nieuw onderkomen kregen, waren recent de losplaatsen aan de beurt. Hier kunnen we kiepende tank- en vacuümwagens ontvangen.

. .

Met goal zero emissions als uitgangspunt zijn de vier losplaatsen A tot en met D opnieuw ge-engineerd. De losplaatsen A en B zijn nu volledig gesloten. Lossen kan hier alleen nog via de 6” losleiding. Losplaatsen C en D hebben nu een semi gesloten uitvoering met een beperkte opening van één vierkante meter. Hier kan vast sediment worden gelost dat niet via de slang kan. De ontvangstkelder waarin het sediment wordt opgevangen, is tevens geheel gerenoveerd en gesloten inert uitgevoerd. De zogenaamde koektrein is eveneens afgesloten. In deze trein wordt het sediment, of koek zoals we dat in de volksmond noemen, uit het decanteerproces getransporteerd naar de pyrolyse-installatie.

Weg met diffuse emissies

Met het terugbrengen van deze emissiebronnen is een grote stap gezet in het gemeenschappelijke doel van ATM en haar klanten naar zero emissions. De eerste onderzoeken laten een significante daling zien. En we blijven gefocust op het minimaliseren van diffuse emissies!


3D impressie van de gesloten losplaatsen A en B (links) en de semi-gesloten losplaatsen C en D

Wat betekent dit voor het aanleveren?

Het lossen gebeurt al voor meer dan 80% via de losleiding. Nu de facelift is gerealiseerd, is het vanaf augustus 2018 verboden om met open achterklep te lossen. Mocht het lossen via de leiding technisch niet mogelijk zijn, kan eerst gebruik worden gemaakt van de tankwagenreinigingsinstallatie. In een gesloten systeem wordt met een warme butterwash het restsediment verwijderd en koud nagespoeld. Dit proces borgt de definitieve verwijdering en voorkomt diffuse emissies. Omdat dit onder een hoek plaatsvindt, kan er tegen de achterklep nog een kleine hoeveelheid achter blijven. Dit mag dan nog worden los gespoten waarbij de klep enkel op een kier mag staan. En dus niet geheel open.

Tijdens het lossen is het dragen van de volgende PBM’s vereist: veiligheidsschoenen S3 of -laarzen S5, een antistatische, vlamvertragende, spatwerende overall, veiligheidsbril en -helm en een halfgelaatsmasker ABE1 P3.

. .

De nieuwe werkwijze levert soms nog wat vertraging op. Het proces is immers nieuw voor zowel onze klanten, ofwel chauffeur-operators, als eigen operators. Met de nieuwe losmethode vervullen we een voortrekkersrol en we verwachten dat dit snel de standaard wordt binnen de branche. We willen immers allemaal zo min mogelijk emissie om mens en milieu te beschermen.

Goal Zero Emissions!

.
Op zoek naar een oplossing voor uw oliehoudend slib?
Vraag ons vrijblijvend om advies en wij ontzorgen u.

Naam E-mailadres Telefoonnummer
Rick Leerink rick.leerink@atm.nl +31 (0)168 389 235
Willem Weddepohl willem.weddepohl@atm.nl +31 (0)168 389 285
Marcel Brouwer marcel.brouwer@atm.nl +31 (0)168 389 256
Jacco Kamp jacco.kamp@atm.nl +31 (0)168 389 203
Ilona Damen ilona.damen@atm.nl +31 (0)168 389 218
Publicatiedatum: 23 november 2018 11:47