Nieuws ATM Moerdijk

Hoe wij digitaal wetten en regels borgen

Direct en indirect zijn namelijk duizenden eisen en voorschriften op ons van toepassing…

.
Ruben Mureau is manager Environment bij ATM: “Met onze installaties verwerken we een grote verscheidenheid aan gevaarlijke afvalstromen. Hierdoor hebben we te maken met veel aspecten van de nationale en internationale milieuwetgeving. Ofwel, ATM is op vergunningengebied een complex bedrijf. Daarbij is volledig voldoen aan vigerende milieuwetgeving voor ons een absolute voorwaarde.”

Aanleiding

Onze hulpvraag was de wijze waarop voorschriften en eisen nu zijn geborgd, te digitaliseren, centraliseren en professionaliseren. Dit om voortkomende acties gemakkelijker te coördineren en de aantoonbaarheid van de naleving verder te verbeteren. “In het verleden hebben we al vaker getest met specifieke compliance software maar deze voldeden niet aan onze eisen”, legt Ruben uit. “We waren al bekend met Ultimo dat al wordt gebruikt als onderhoudsbeheerssysteem. Hierop voortborduren en het systeem verder uitbouwen, lag voor de hand. Pontifexx hielp ons hierbij.”

Borging

Jenco Drost, projectleider van het traject: “Bij wijze van pilot zijn we samen de mogelijkheden van Ultimo als compliance-tool gaan verkennen en de omgevingsvergunning van ATM onder de loep gaan nemen. Door alle voorschriften te inventariseren en categoriseren, kwamen we tot een werkmethode in het Ultimo-systeem. De pilot pakte goed uit. ”
Na de pilot is het project opgeknipt en zijn de relevante voorschriften per milieukader opgenomen in Ultimo. Dit proces is tevens aangegrepen om procesinstallaties of -onderdelen als compliance-kritisch aan te merken. Een houvast bij Management-of-Chance (MOC) procedures.

Oplevering

Doordat de collega’s van ATM al wegwijs waren, verliep de implementatie soepel en was de doorlooptijd korter dan verwacht. De impact op de organisatie en manier van werken was zodoende klein. “We beschikken nu over een systeem waarmee wet- en regelgeving wordt geïdentificeerd en registers van eisen kunnen worden opgesteld. Het is een digitaal verlengstuk van de afdeling Compliance geworden en neemt veel werk uit handen. De samenwerking was prettig. De collega’s van Pontifexx wisten binnen de ATM-organisatie de weg goed te vinden, namen het heft in eigen handen, waren accuraat en kwamen gemaakte afspraken na”, aldus een tevreden Ruben.

Publicatiedatum: 8 november 2020 12:30