Nieuws ATM Moerdijk

Incinerator: the movie

Tijdens de onderhoudsstop hebben we onze rookgasreiniging verrijkt met een nieuwe incinerator...

We investeerden 7 miljoen euro. De verblijftijd van de rookgassen is met deze aanwinst 3,5 keer langer. En het is in alle opzichten een imposant geval....

Het gevaarte is 40 meter hoog, 12 meter breed, 10 meter lang en heeft een inhoud van 1.900 m3. Drie jaar werd gewerkt aan de voorbereidingen en we bouwden een jaar. Aan de binnenkant zijn 25.500 betonankers aangebracht en VTG Beton voorzag het van 930.000 kg vuurvast beton. De Kok Staalbouw bouwde een constructie à 407.000 kg om het geheel te dragen. Tot slot zette Heijmans de totaal 1.350.000 kg op zijn plaats door het 20 mm op te vijzelen en 7 meter te verschuiven...

.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alle dampen en gassen die elders in onze verwerkingsprocessen ontstaan, worden afgezogen naar de rookgasreinigingsinstallatie. In de incinerator worden de rookgassen op maar liefst 850 graden verbrand. De warmte wordt vervolgens teruggewonen en hergebruikt. Na de incinerator worden de rookgassen door een elektrostatisch stoffilter geleid. Tot slot gaat het rookgas door wassers en een druppelvanger zodat uiteindelijk alleen schone lucht onze schoorsteen verlaat.

Na de vervanging van de incinerator en het elektrostatisch filter in 2014 is onze rookgasreinigingsinstallatie klaar om ook in de toekomst aan de steeds strenger wordende emissienormen te voldoen.

Gerelateerde artikelen

Publicatiedatum: 25 oktober 2018 13:19