Nieuws ATM Moerdijk

Jaarverslag 2013 – 2014 verschenen!

Met genoegen presenteren wij ons nieuwe jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheid versus maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vaak in één adem genoemd, maar wij zien duurzaamheid slechts als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons niet enkel het verduurzamen van onze bestaande bedrijfsactiviteiten. Wij beschouwen het als een complete vorm van ondernemen.

Naamsverandering

We zijn niet enkel economisch gedreven, maar vooral ook gedreven om waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij. Vandaar ook de naamsverandering van ons jaarverslag: vorig jaar nog Duurzaamheidsverslag en nu Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Mens, milieu en maatschappij

Vanzelfsprekend dat de nadruk in dit verslag ligt op onze bijdrage aan mens, milieu en maatschappij. Onze operationele, financiële en commerciële prestaties van het afgelopen boekjaar komen vanzelfsprekend ook aan bod.


Suggesties?

Met gepaste trots presenteren we ons nieuwe jaarverslag, maar we streven altijd naar beter. Mocht u daarom suggesties hebben of onderwerpen missen, schroom dan niet om dit te mailen naar
sanne.wagemakers@atmmoerdijk.nl. Wij schrijven dit verslag immers voor u…

Zorg voor onze mensen, onze klanten, het milieu en de maatschappij is dan ook de rode draad van het jaarverslag. Meer dan alleen duurzaam.


Erratum: in de papieren versie van het jaarverslag is bij het tweede staafdiagrammen op bladzijde 40 het verkeerde onderschrift opgenomen. Het aantal klachtendagen nam in 2013 af, maar ligt nu niet onder het niveau van 2011 zoals in de papieren versie wel is weergegeven. Via bovenstaande button is de gecorrigeerde versie te raadplegen.

Publicatiedatum: 10 juli 2014 9:00