Nieuws ATM Moerdijk

Landelijk verbod varend ontgassen

MVO Nieuws | Sinds 1 januari 2015 heeft het Hollandsch Diep al een lokaal ontgassingsverbod…

Burgemeester Klijs van Moerdijk heeft zich hier persoonlijk hard voor gemaakt. Het landelijke verbod was al die tijd geagendeerd en in de maak. Aanhoudende klachten van bewoners langs rivieren en de effecten op het milieu hielden de discussie gaande. Inmiddels is bekend gemaakt dat het geldende Scheepsafvalstoffenbesluit definitief wordt gewijzigd om varend ontgassen op binnenwateren te verbieden. Wanneer het gehele verbod daadwerkelijk in werking treedt, moet echter nog worden bepaald. Alle staten die zijn aangesloten bij het internationele Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI moeten de wijziging immers bekrachtigen.

Afijn, wij zijn er al jaren klaar voor met onze ontgassingsinstallatie van 15.000 m3 per uur!

Gerelateerde artikelen

Publicatiedatum: 19 juni 2020 14:38