Nieuws ATM Moerdijk

MVO-jaarverslag 2018-2019

Vertrouwen is de sleutel...

.
Er was een tijd dat niemand het voor mogelijk hield dat de mens ooit voet op de maan zou zetten. Inmiddels behoort het woord maanreis tot ons vaste vocabulaire. Zo gaat dat. Als je maar aan de toekomst blijft werken: vastberaden en vanuit vertrouwen. Tegenslagen aangrijpen als een kans om het nog beter te doen en een uitdaging maken van wat je mogelijk bedreigt. Elke dag is er één om te werken aan een mooie toekomst.

Bij ATM werken we elk jaar 365 dagen aan een betere toekomst. Aan vastberadenheid en vertrouwen geen gebrek. Hoewel we daar de laatste tijd een heel erg groot beroep op moesten doen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zat de internationale markt van thermisch gereinigde grond (TGG) volledig op slot. Deze aanhoudende situatie kleurt het jaarbeeld. Stagnatie in de afzet, toenemende opslag van zowel gereinigde als verontreinigde grond en de enorme inspanningen om het vertrouwen te herstellen. Dat alles had impact op het bedrijfsresultaat, het reilen en zeilen van onze organisatie en de motivatie van onze medewerkers. We moesten tegen onze natuur ‘nee’ aan klanten verkopen en onze operators vragen om niet de productie maar de stagnatie in goede banen te leiden. Dan is het een hele opgave om je te blijven focussen op die mooie toekomst.

Toch hebben we dat gedaan. Daarin gesterkt door de positieve resultaten van onze andere installaties. Die zorgen ervoor dat we per saldo op een positief bedrijfsresultaat uitkomen. Ze laten bovendien zien dat we op een aantal fronten voorop blijven lopen. Bijvoorbeeld bij het ontgassen van schepen. En dat onze klanten vertrouwen in ons hebben én houden. Vertrouwen is ook de sleutel om de TGG-markt weer in beweging te krijgen. De ontstane maatschappelijke en inmiddels ook politieke dynamiek heeft gezorgd voor een stevige trap op de rem. Er worden extra zekerheden verlangd. Inmiddels laat ATM de bestaande voorraden toetsen aan de zogeheten DCMR-richtlijn. Hiervoor is in samenspraak met de overheid (ILT en DCMR) een monstername- en analyseplan opgesteld. Er is nu sprake van een veel uitgebreider analysepakket dan tot voor kort gebruikelijk was op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Met de data die we aanleveren, sorteren we voor op een nieuw te ontwikkelen bodembeleid. We zitten hiermee in de voorhoede van een vernieuwingsproces en hebben er alle vertrouwen in dat de gewenste beweging in de TGG-markt er komt.


Aan die beweging dragen we extra bij met de innovatie van ons thermisch reinigingsproces. Hierdoor zijn we straks in staat om producten als stof en diverse grindfracties te gaan leveren. We pakken onze rol in de circulaire economie en sluiten met de levering van deze grondstoffen aan bij de marktvraag. We blijven ontwikkelen en vernieuwen. In het afgelopen boekjaar hebben we een nieuwe incinerator in gebruik genomen, is onze vatenloods volledig operationeel geworden en heeft de installatie voor slibontvangst en –verwerking een facelift ondergaan. De investeringen bedroegen circa 10 miljoen euro. Veel meer over het vertrouwen van Renewi in ATM hoeven we niet te zeggen. Ook uit de resultaten van de toezicht- en handhavingsacties spreekt vertrouwen. We hadden bovendien een jaar met nul geurklachtendagen. Met onze eigen opleidingsschool tillen we onze medewerkers naar een hoger niveau. En we hebben oog voor hun vitaliteit. Ook de omgeving waarin we mogen werken, geniet onze aandacht. Zo hebben we vorig jaar substantieel bijgedragen aan het nieuwe dorpshart van de kern Moerdijk.

De manier waarop we omgaan met tegenslagen, toont aan dat we vastberaden en met vertrouwen blijven focussen op de toekomst. Die toekomst gaan we in met de nodige veranderingen. Met onze nieuwe directeur Theo Olijve en met een veranderende positie van ATM binnen het concern. Onze relatie met Renewi wordt nog directer wanneer in de loop van 2019 Reym het concern verlaat. Er is één ding dat niet verandert: de inzet en betrokkenheid van onze ATM’ers. Er bestaat een verhaal over een bezoek van president J.F. Kennedy aan NASA. Wanneer hij een schoonmaker aanspreekt die de vloer aan het vegen is, krijgt hij als antwoord: “I’m helping to put a man on the moon” . Iedereen is even belangrijk om het gemeenschappelijke doel te halen. Wij gaan niet naar de maan, maar willen (gewoon) weer financieel gezond ons steentje bijdragen aan een opgeruimde wereld. Dit doen we veilig, transparant, samen met onze klanten en met een team van bevlogen medewerkers.

Publicatiedatum: 8 juli 2019 9:03