Nieuws ATM Moerdijk

Onderzoek naar GenX

Deze week is GenX ook in Brabant aangetroffen.

.
Nadat wij 17 januari jl. via de media hebben vernomen dat op de waterzuivering van Rilland Bath GenX is aangetroffen, zijn wij direct een eigen onderzoek gestart.

Ook wij krijgen namelijk diverse afvalwaterstromen aangeboden die wij in onze waterzuivering reinigen. Ons gezuiverde afvalwater komt uiteindelijk in de awzi van Rilland Bath terecht. Het is dan ook niet ondenkbaar dat ook wij deze stof ongewild en onaangekondigd hebben ontvangen en mogelijk weer hebben geloosd. Deze stof kan namelijk door geen enkele waterzuivering worden afgebroken.

GenX is een specifieke stof waar niet regulier op wordt geanalyseerd. Over de analysetechniek is contact geweest met het Waterschap Brabantse Delta. Een extern laboratorium gaat de komende weken ons effluent controleren op de aanwezigheid van GenX.

Staken van acceptatie

In de tussentijd nemen we onze vooracceptatie-dossiers onder de loep en vragen klanten om extra informatie die deze stof mogelijk hebben aangeboden. Ook wij zijn heel erg geïnteresseerd in de lijst van partijen waaraan deze stof is geleverd. Dan zouden wij namelijk ook veel gerichter kunnen zoeken. Mochten we GenX aantreffen en dit kunnen herleiden tot een bij ons aangeleverde afvalstroom, zullen wij acceptatie hiervan direct staken.

Ook de diverse overheden doen uitgebreid onderzoek naar de bron en daar willen we graag gezamenlijk mee optrekken. Samen weet je immers meer.

Update 23 januari 2018

Op 22 januari is tijdens gezamenlijk overleg met Waterschap Brabantse Delta en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant doorgesproken dat zij GenX in ons gezuiverd afvalwater hebben aangetroffen. Dit is vanzelfsprekend aanleiding om het reeds door ons ingezette onderzoek te intensiveren. Tussentijdse beschikbare onderzoeksresultaten zullen direct met elkaar worden gedeeld.

Hopelijk achterhalen we snel waar het GenX vandaan komt zodat we de acceptatie hiervan snel kunnen staken.

Update 26 januari 2018

Inmiddels zijn 9 verdachte afvalstroomnummers gesloten omdat die rechtstreeks in verband konden worden gebracht met Chemours. Aanvoer van desbetreffende afvalstromen is direct gestaakt. Ook hebben we 8 potentiële 'boosdoeners' op het oog waarvoor nader analytisch onderzoek noodzakelijk is.

Update 22 februari 2018

De kwestie leidde zelfs tot vragen van Groenlinks-kamerlid Suzanne Kröger. Deze zijn inmiddels beantwoord door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga.

Publicatiedatum: 19 januari 2018 15:55