Nieuws ATM Moerdijk

Onze ATM’ers, we zijn er zuinig op

Hoe wij in alle opzichten zo goed mogelijk voor ze zorgen…

.
Zonder ATM’ers immers geen ATM. Los van onze goede arbeidsvoorwaarden en inspanningen op het gebied van arboveiligheid, bevorderen we tevens een gezonde levensstijl en goed welzijn. Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Wat sprong afgelopen periode in het oog?

Gezondheidscheck

Jaarlijks worden collega’s uitgenodigd om eventuele gezondheidsrisico’s op te sporen in het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Verder wordt blootstelling aan lichaamstrillingen, geluid en gevaarlijke stoffen gemeten. Afgelopen jaar zijn 135 metingen verricht in het terugkerende blootstellingsonderzoek, overigens zonder verontrustend resultaat. Preventieve gehoorscans zijn uitgevoerd in combinatie met het aanmeten van otoplastieken.

. .

Voeding

We hebben gezond krachtvoer op onze werkvloer. ATM stelt namelijk gratis fruit ter beschikking. Wekelijks wordt er zo’n 145 kilo fruit verorberd. Dat komt neer op jaarlijks 30 kilo fruit per collega.

Beweging

De ATM-sportregeling is geïntroduceerd. Elke collega mag jaarlijks €300,- aan sportabonnement- en contributiekosten declareren. Hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Gezamenlijk sporten wordt tevens al jaren gestimuleerd. Zo is er in collegiaal groepsverband afgelopen jaar weer regelmatig gefietst, gevoetbald en hard gelopen. Uiteraard in door ATM beschikbaar gestelde kleding en werd het inschrijfgeld vergoed. Ook vertrokken de wintersportende collega’s onder ons voor het 19e jaar op rij gezamenlijk richting de Alpen.

Voorlichting

In de inmiddels ingeburgerde toolboxen werd tevens veel aandacht besteed aan gezondheid en welzijn. Zo ook tijdens de speciale voorlichtingsbijeenkomsten in de veiligheidsweek. Aandacht was er voor de mentale conditie, levensstijl, fysieke belasting, werkomgeving en blootstelling.

Roken

Om roken te ontmoedigen, bieden we gratis stoppen-met-roken cursussen aan. De niet-rokende collega’s ontvingen tevens een bonus en het aantal rookplekken op het terrein is geminimaliseerd.

Familie

Ook het thuisfront hebben we betrokken bij de zaak. Partners worden op hun verjaardag niet vergeten en op 11 september hebben we onze eerste ATM-familiedag gevierd in de Efteling. Compleet verzorgd bezochten we met 330 collega’s, partners en kinderen het attractiepark. Het laboratorium opende tevens haar deuren voor familie en in september 2017 vieren we met z'n allen het 35-jarig jubileum.

Publicatiedatum: 31 mei 2017 15:24