Nieuws ATM Moerdijk

Renewi stijgende op de CO2 prestatieladder

MVO nieuws | En groeit in reductie van niveau drie naar niveau vier...

.
De duurzaamheidsprestaties van Renewi zijn gecertificeerd aan de hand van de CO2-prestatieladder, een veel gebruikt instrument om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen. Alle Renewi-bedrijven maken deel uit van de scope, zo ook ATM.

.

Groeien in reductie

Renewi heeft vanzelfsprekend energie nodig om afval te recyclen. Evenals brandstof voor de inzameling en het transport van afvalstoffen. Ook in de verwerkingsprocessen ontstaan CO2-emissies.

Op basis van de huidige CO2-voetafdruk van 2017 (ruim 556.000 ton), zijn reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode 2018-2021. Renewi wil in 2021 haar emissies met 5% verlagen en verder doorgroeien op de ladder.

Momenteel bevindt de nieuwe certificering voor niveau vier zich in de afrondende fase. Lees meer over de Renewi CO2-prestatieladder

Publicatiedatum: 11 januari 2019 14:57