Nieuws ATM Moerdijk

Renewi’s sustainability

Recyclingpercentage vóór 2025 met ruim tien procent omhoog tot 75%!

.
Renewi heeft met 64,7% al het hoogste recyclingpercentage in de sector. In de nieuwe duurzaamheidsstrategie committeert Renewi zich tevens aan een sterke vermindering van de CO2-uitstoot als gevolg van eigen inzamelingsactiviteiten.

“Binnen vijf jaar bestaat ons wagenpark van inzamelvoertuigen voor 100% uit schone, emissiearme EURO VI-wagens. Bovendien willen we 65 nieuwe elektrische vrachtwagens toevoegen aan ons wagenpark. De eerste wordt vanaf augustus 2020 ingezet in de regio Amsterdam”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie, die is gekoppeld aan onze vernieuwde bedrijfsstrategie, zijn we nog beter in staat ons doel te realiseren. Namelijk de wereld beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Onze nieuwe strategie helpt ons om een leider te worden in de productie van secundaire grondstoffen. Onder andere door fabrikanten aan te moedigen het gebruik van primaire grondstoffen te herzien. Bovendien gaan we nieuwe en innovatieve technologieën toepassen om de hoeveelheid geproduceerde secundaire materialen te vervijfvoudigen. We gaan van 200.000 ton naar ruim één miljoen ton.”

Het afgelopen jaar heeft Renewi een hoger percentage van het verwerkte afval hergebruikt en teruggewonnen. Met een toename van het hergebruik- en terugwinpercentage tot 90,8%; de hoogste waarde ooit!

Downloads

Publicatiedatum: 27 juni 2020 14:59