Nieuws ATM Moerdijk

Samen verder op dezelfde weg

Nederland's grootste leverancier van circulaire producten in de maak...

.
Mineralz en ATM; bedrijven met hetzelfde vertrekpunt, paden die elkaar kruisten en nu samenkomen. Het balletje ging voor beiden rollen in de jaren ’80, na de grote hoeveelheid verontreinigde grond die in Lekkerkerk vrijkwam. De vraag naar grondreiniging nam toe, installaties werden gebouwd en ontdoeners konden, afhankelijk van de samenstelling, ofwel bij de één of bij de ander terecht. Later kwamen we elkaar weer tegen op de markt voor secundaire bouwstoffen. Per 1 april jl. vormen Mineralz, ATM en CFS samen de Renewi divisie Mineralz & Water. Een logische vervolgstap!

In november 2018 kondigde Renewi aan om industrieel dienstverlener Reym af te stoten, toentertijd de zus van ATM. Mineralz vormde toen nog een familie met Renewi’s Coolrec en Maltha. Per oktober 2019 is Reym verkocht aan de Remondis Groep en hield de voormalige divisie Hazardous Waste op te bestaan. Vanaf april 2020 wijzigde de gehele divisiestructuur van Renewi en bracht ATM en Mineralz samen. Met CFS, de waterzuivering in Weert, onderhouden we al vanaf de fusie Shanks - Van Gansewinkel een familieband. Tot zo ver de betrekkingen.

Total Care in grond en water

“Mineralz en ATM zijn zowel qua kennis als proces complementair aan elkaar”, vertelt voormalig algemeen directeur van ATM Theo Olijve. Hij is nu kersvers managing director van de nieuwe divisie Mineralz & Water. “Mineralz weet al veel van de afzetmarkt en toepassingsmogelijkheden van secundaire bouwstoffen. ATM is sterk in engineering en heeft veel kennis en kunde in huis wat betreft processen en onderhoud. Qua processen vullen we elkaar ook mooi aan. Samen hebben we verschillende verwerkingstechnieken tot onze beschikking en dus altijd wel een oplossing voor verontreinigde grond. Ongeacht de samenstelling. En van die synergie gaan onze klanten profiteren. Wat betreft slibben en afvalwaters zijn onze krachten al langer gebundeld. Samen met onze verwerkingsmogelijkheden van verpakt chemisch afval en faciliteiten voor de scheepvaart bieden we de afvalmarkt een totaalpakket.”

De kogel is door de kerk en de meerwaarde is glashelder, maar wat gaan we hiervan merken? “We gaan niet integreren om te integreren. We gaan niet overdreven formaliseren, maar elkaar wel ondersteunen waar dat kan. Dat was eigenlijk al veel eerder het geval. ATM kreeg al ondersteuning van Mineralz bij het in de markt zetten van de nieuwe secundaire bouwstoffen grind, zand en filler. Mineralz is met haar FORZ al een stuk verder. Bij ATM staat dit nog in de kinderschoenen. Hoe dan ook, samen hebben we de potentie om Nederland's grootste leverancier van circulaire producten te worden!”

Afval verwerken

Mineralz bestaat inmiddels 30 jaar en telt 100 collega’s en 10 locaties verdeeld over Nederland en België. Op jaarbasis worden hier 1,2 miljoen ton grond, baggerspecie, rioolzand en andere steenachtige materialen gereinigd en minerale reststromen gerecycled tot secundaire bouwstoffen. De verwerkingstechnieken die Mineralz in huis heeft, zijn extractieve reiniging en biologische reiniging. Daarnaast beschikt Mineralz over een asbestreinigingsinstallatie en over een grondbank voor de inname en afvoer van partijen grond die kunnen worden hergebruikt. Een recent en actueel project is bijvoorbeeld de verontreinigde grond uit de sanering van het voormalige Thermphos-terrein in Vlissingen, die begin 2020 aan Mineralz werd gegund. Ook voor afval waar vooralsnog geen duurzame verwerking voor bestaat of residuen uit recyclingprocessen heeft Mineralz een oplossing. Deze worden kundig geïmmobiliseerd, een bewerkingstechniek die uitloging tegengaat, en milieuverantwoord gestort in eigen deponieën.

FORZ®Inside FORZ®Inside

Grondstoffen leveren

De afgelopen jaren heeft Mineralz een transitie doorgemaakt van afvalverwerker naar grondstoffenleverancier. Deze grondstoffen zijn op de markt gebracht onder de merknaam FORZ®. Duurzame producten gemaakt van bodemassen, het restproduct van afvalenergiecentrales. Ons restafval, in Nederland per inwoner gemiddeld 150 kilo per jaar, gaat naar deze afvalenergiecentrales. Hiervan wordt 80% omgezet in energie en de overige 20% die overblijft, is bodemas. Bij Mineralz aangekomen, worden uit dit bodemas allereerst kostbare metalen teruggewonnen als ijzer, koper, zink, aluminium en roestvrijstaal. Deze worden vervolgens opgewerkt en weer geschikt voor hergebruik. Het restant, de minerale fractie, wordt geïmmobiliseerd of na een intensief wasproces opgewerkt tot duurzame zand- en grindproducten voor de betonwarenindustrie. Gelijkwaardige alternatieven voor primaire grondstoffen met een significante bijdrage aan de circulaire economie. Zo gaat het restafval van de straat, in de straat.

Het assortiment

Het zogenaamde FORZ®Toeslagmateriaal is circulair zand en grind. Het kan tot 50% van primaire grondstoffen vervangen in onder meer klinkers, trottoirbanden, stoeptegels, industrieplaten, rioolbuizen en putten en is na gebruik 100% herbruikbaar zonder enig kwaliteitsverlies. Zowel FORZ®Base als FORZ®Fundering zijn cementgebonden en worden als ophoogmateriaal of fundering gebruikt in de grond-, weg-, en waterbouw. Het materiaal ligt bijvoorbeeld onder de nieuwe opslaghallen van Dow Benelux in Terneuzen en is het gebruikt bij de aanleg van een spoorviaduct in Deurningen. FORZ®Menggranulaat is een alternatief voor traditioneel menggranulaat en geschikt als ondergrond voor nieuwe wegen en FORZ®Fieldz als onderlaag van kunstgras sportvelden. Tenslotte FORZ®Glaze, een secundaire grondstof voor de keramische industrie en in staat conventioneel glazuur te vervangen. Een product wat wellicht het meest tot de verbeelding spreekt; je kunt er van eten en drinken.

Tot zo ver de ingeslagen weg van Mineralz. Een weg die ATM met de productontwikkeling van secundair grind en zand inmiddels ook is ingeslagen. We hebben samen een mooie weg te gaan.

Publicatiedatum: 24 juli 2020 9:25