Nieuws ATM Moerdijk

"Samen voorsorteren op de vraag van morgen"

Aan het woord: Thomas Zwiers, wethouder van de verbindingen...

.
Het is inmiddels even geleden dat Thomas Zwiers op werkstage was in de Tweede Kamer. Die kennismaking met de politiek bleek naar meer te smaken. Toen hij later voor de VVD in de gemeenteraad van Moerdijk werd gekozen, keek hij alweer verder: “Ik wilde het liefst ook zelf aan de knoppen draaien.” Sinds 2014 is hij wethouder en draait onder andere aan de knoppen economie, werkgelegenheid en mobiliteit. Thomas is een ambitieuze en betrokken bestuurder. “Moerdijk is op vele gebieden een prachtige gemeente. Daar ben ik trots op. Maar er wachten ons ook nog heel wat uitdagingen.”

De wethouder is bepaald niet het type bestuurder dat genoegzaam achterover leunt, wanneer het goed gaat in zijn portefeuille. Je zult immers maar wethouder zijn van een gemeente met zoveel bedrijvigheid en werkgelegenheid. “Moerdijk onderscheidt zich in die zin inderdaad van veel andere gemeenten”, bevestigt hij. “De werkloosheid is hier dan ook relatief laag. Niettemin stellen we alles in het werk om ook mensen aan een baan te helpen die op wat meer afstand staan tot de arbeidsmarkt. Dat doen we samen met het bedrijfsleven.”

Als voorzitter van Werkplein West-Brabant, waarin Moerdijk en vijf andere gemeenten samen werkzoekenden ondersteunen, ging Thomas in gesprek met Leerwerkbedrijf WVS en uitzendbureau Randstad. Inmiddels zijn via Randstad de eerste banen een feit. “Wij helpen de toetreders tot de arbeidsmarkt daarbij door hun administratieve rompslomp uit handen te namen. Daarnaast leggen we als gemeente de lat extra hoog bij het creëren van banen voor mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben.”

. .

Vernieuwing

Sociale innovatie en economische vernieuwing gaan bij deze wethouder hand in hand. “De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Ook op economisch terrein. Spraken we twee jaar geleden nog over een crisis, inmiddels nemen de fricties op de arbeidsmarkt alleen maar toe. Bedrijven zitten te springen om gespecialiseerde vakmensen. Denk aan de techniek, informatietechnologie, transport en logistiek. Ontwikkelingen als digitalisering en robotisering zijn niet te stuiten. Nieuwe verworvenheden waarmee steeds meer bedrijven aan de slag zijn. Die zijn daarmee ook op zoek naar werknemers met nieuwe vaardigheden. Als gemeente kun je dan niet zomaar even een la opentrekken. Maar je kunt wel, samen met ondernemers en andere partners, op zoek gaan naar slimme oplossingen. Voorsorteren op de vraag van morgen en voorkomen dat te grote conjunctuurgevoeligheid je vijand wordt.”

Verbindingen

‘Samen’, Thomas heeft het woord al een paar keer laten vallen. Samen is de manier waarop in Moerdijk ondernemers met elkaar en met de gemeente omgaan. De lijntjes zijn kort en men weet elkaar snel en goed te vinden. Voorbeelden te over. Zoals het online platform inmoerdijk.nl, waar bedrijven in Moerdijk kunnen vinden wat er bij elkaar te koop is. “Letterlijk”, licht Thomas toe. “Kijk maar naar ATM, zij kopen op jaarbasis voor 12 miljoen euro in bij bedrijven in Moerdijk. Door bedrijven op deze manier met elkaar te verbinden, ontstaat een sneeuwbaleffect en een extra spin-off voor de lokale economie. Het is ons als gemeentebestuur wat waard om dit soort initiatieven te stimuleren en te faciliteren.”

Lees het hele interview met Thomas in ATMosfeer 21

Publicatiedatum: 28 november 2018 15:41