Nieuws ATM Moerdijk

TGG markt weer open!

Na twee jaar mogen we weer thermisch gereinigde grond (TGG) leveren…

.
Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat het onderzoek en de bijbehorende resultaten betrouwbaar zijn. Dit heeft ertoe geleid dat onze TGG voorzien blijft van een geldig certificaat en bovendien voorzien is van een extra milieu hygiënische verklaring.

Lees meer over de achtergrond en het betreffende onderzoek op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Geïnteresseerd in het toepassen van TGG?

Neem dan contact op met Klaus Somke of Nicole Diepstraten. De oplegnotitie en de onderliggende documenten kunnen worden opgevraagd via TGG@atm.nl.

Publicatiedatum: 23 december 2019 14:39