Nieuws ATM Moerdijk

‘Trots op ons team en op ATM’

Salesmanager Klaus Somke is trots

.
Klaus Somke heeft er zijn eerste jaar op zitten als manager Sales. Hij is vooral trots op zijn team: “Samen staan we sterk. Het klinkt als een cliché, maar juist door onze samenwerking kunnen we de uitdagingen in de markt te lijf. Zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.” Hij is ook trots op ATM: “Met onze oplossingen bieden we op een steeds breder terrein toegevoegde waarde en complete ontzorging.”

Het salesteam van Klaus telt ruim 20 medewerkers. “Iedereen werkt met iedereen samen. Onze businessunit managers, de binnen- en buitendienst, onze vertegenwoordigers in het buitenland, de collega’s bij ons zusterbedrijf Reym; ze weten elkaar te vinden. De rode draad is oplossingsgericht werken voor onze klanten en hen zoveel mogelijk ontzorgen. We verkopen nu eenmaal geen kant-en-klare producten maar oplossingen. Ons product heet ATM.”

Toenemende marktvraag

Voor Klaus en zijn mensen is ieder jaar een nieuwe uitdaging. Het afgelopen jaar vormde daarop geen uitzondering. “Over de hele linie hadden we te maken met een toenemende marktvraag. Dat betekent alle hens aan dek om met je capaciteit in de pas te lopen. De doorzet bij de TRI was boven verwachting. Het aanbod voor de Pyrolyse blijft groeien, zodoende kijken we serieus naar capaciteitsuitbreiding van deze installatie. Ook onze Waterkant wordt geconfronteerd met een toenemende vraag. Onze ontgassingsfaciliteiten worden alom gewaardeerd vanwege de kwaliteit die we daar leveren. Bovendien is de verwachting dat er als gevolg van strengere wetgeving het varend ontgassen voor binnenvaartschepen nog verder wordt teruggedrongen. Niet voor niets overwegen we uitbreiding van de bestaande capaciteit met een derde ontgassingsinstallatie.” Klaus is bijzonder blij met de komst van de nieuwe vatenloods. “Daarmee geven we een wel heel adequaat antwoord op de capaciteitsbehoefte in de markt. Wanneer in 2018 deze uiterst moderne én veilige voorziening volledig in bedrijf is, behoren de wachttijden voor het verpakt afval tot het verleden. De nieuwe vatenloods betekent dienstverlening in optima forma.”

Op de voorgrond Klaus Somke, manager Sales Op de voorgrond Klaus Somke, manager Sales

Nieuwe oplossingen

ATM werkt over de volle breedte aan nieuwe oplossingen. Klaus wijst op de belangrijke stappen die vorig jaar zijn gezet. “Onze testresultaten met de verwerking van ijzerslib laten een positief resultaat zien. We zien de test met volledige doorzet dan ook met vertrouwen tegemoet. Zo kunnen we vervolgens ook in deze markt continue verwerking bieden. Het gaat om voortdurend anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeften. Zoals we dat ook doen met verwerkingsmogelijkheden op het gebied van zout water. We zijn met onze deelname aan de Tank Terminal Sluiskil (TTS) ingesprongen op de toenemende vraag naar zout wateropslag en -reiniging. Sinds vorig jaar augustus is ook deze nieuwe faciliteit operationeel.”

Circulaire producten

De nieuwe oplossingen van ATM reiken verder dan het bieden van verwerkingscapaciteit. “We streven sowieso naar maximaal hergebruik”, licht Klaus toe. “Van de meer dan 2 miljoen ton afvalstoffen die we vorig jaar hebben verwerkt, is 95% geschikt gemaakt voor hergebruik. Daar komt nu nog een belangrijke ontwikkeling bij. ATM gaat zich nog actiever inzetten om afvalstromen om te zetten naar nieuwe producten. We hebben inmiddels de expertise in huis om op het terrein van de circulaire economie onderzoek te doen en innovaties van de grond te tillen. We signaleren een behoefte in de markt aan gesloten kringlopen. Daar willen we nog beter bij aansluiten door, binnen de wettelijke mogelijkheden, uit bijvoorbeeld grond- en bouwstoffen producten te vervaardigen waarmee we waarde kunnen toevoegen.”

Nog beter ontzorgen

Klaus constateert dat de fusie van de Shanks Group met de Van Gansewinkel Groep een welkome aanvulling betekent op de mogelijkheden om klanten nog beter te ontzorgen. “We gaan medio 2017 extra capaciteit en kwaliteit bieden op het gebied van slib- en afvalwaterverwerking, wanneer vanaf dat moment CFS Weert onder ATM zal ressorteren. Bij ons zusterbedrijf Reym is inmiddels Van Gansewinkel Industrial Services ondergebracht. Deze ontwikkeling betekent een extra impuls voor het Total Care concept, waarmee Reym en ATM hun klanten in de volle breedte van dienst zijn en op alle gebieden ontzorgen. Dat onze voormalige sales & marketing directeur Fred Muller interim-directeur is van VG Industrial Services, schept daarbij een extra band.” De manager Sales staat tot slot even stil bij het 35-jarig bestaan van ATM. “Van onze teamleden zijn er verschillende, die van die 35 jaar een kwart eeuw of langer bij dit prachtige bedrijf werken. Ervaring is een van onze sterke troeven. Plus onze inzet, samenwerking en betrokkenheid. Die optelsom zorgt ervoor dat we het vertrouwen van onze klanten krijgen.”

Deze column is afkomstig uit het MVO-jaarverslag 2016-2017.

Publicatiedatum: 10 augustus 2017 13:50