Social investments ATM Moerdijk

Aanvragen social investment

Dien een verzoek voor een social investment in en we bekijken graag of we iets voor je kunnen betekenen.


Advertentie in het clubblad/programmaboekje
Banner op de website
Ophangen van spandoek/vlag
Geen tegenprestatie
Overige tegenprestatie

Het indienen van een verzoek is geen garantie voor een social investment. Over afwijzingen en/of de hoogte van de bijdrage wordt niet gecorrespondeerd. Meerjarige toezeggingen zijn uitgesloten. Los van de toe- of afwijzing kan een vereniging of stichting slechts één keer per jaar een verzoek indienen. De aanvraag dient minimaal 4 weken voor aanvang van het initiatief ingediend te worden. Aanvragen voor initiatieven die al gerealiseerd zijn, worden niet in behandeling genomen.