Bedrijfsgegevens ATM Moerdijk

Kwaliteit

We willen continu verbeteren en een hoogstaande kwaliteit waarborgen. Voldoen aan interne kwaliteitseisen, eisen die klanten aan ons stellen én voldoen aan wet- en regelgeving. Bovendien gaan we in sommige gevallen een stapje verder.

Kwaliteitsmanagementsysteem

We realiseren de hoogst haalbare kwaliteit door ons gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Onze bedrijfsprocessen hebben we gedetailleerd in kaart. Daarbij hanteren we helder beschreven procedures en werkinstructies waarmee we stringente eisen aan onszelf stellen.

Interne audits

Om onze kwaliteit te waarborgen, voeren we structureel interne audits uit. We controleren de actualiteit en uitvoerbaarheid van onze procedures en werkinstructies om deze vervolgens bij te schaven.

Externe audits

Met externe audits van de gecertificeerde managementsystemen borgen we tevens onze kwaliteit. De uitkomsten van deze audits zijn vaak ook bepalend voor het verkrijgen van officiële certificeringen. We zijn gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001 en de veiligheidsnorm ISO 45001. Verder hebben we de wens om op termijn ook het kwaliteitscertificaat ISO 9001 te behalen. Zie hieronder de door ons behaalde certificaten:

Renewi CO2-footprint

ATM valt samen met de andere Renewi-bedrijven onder het concern-certificaat van haar moederbedrijf Renewi. Lees meer over de Renewi CO2-footprint.