Laboratorium ATM Moerdijk

Laboratorium

ATM heeft een eigen laboratorium dat een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. Het laboratorium levert een belangrijke bijdrage aan het in compliance zijn én blijven door het binnenkomende afval, de verwerkbaarheid, het verwerkingsproces en de reststoffen te controleren. Het laboratorium heeft een breed scala aan expertises. Elke afvalstroom en elke installatie heeft immers een eigen, specifieke analyse nodig.

Vooracceptatie

In de zogenaamde vooracceptatie wordt bij de klant informatie verzamelt over het mogelijk aan te leveren afval. We nemen monsters die we vooraf volgens een vast regime analyseren om de verwerkbaarheid te controleren en de prijs van het te verwerken afval te bepalen. De acceptatie van het afval wordt bepaald door de vergunde Eural-codes en de concentratie aan verontreinigingen. De maximaal toegestane verontreinigingen staan vermeld in onze acceptatiecriteria.

Op zoek naar een oplossing voor uw afval?

Aanlevering

Bij binnenkomst wordt het afval gewogen en nogmaals een monster genomen om de eerder verkregen informatie te verifiëren. Na akkoord van het laboratorium mag de afvalstroom vervolgens worden verwerkt.

. .

Procescontrole

Tijdens het verwerkingsproces worden tevens monsters genomen en onderzocht. De informatie die we daardoor verzamelen, is onmisbaar om onze processen waar nodig bij te sturen.

Reststoffen

Ook emissies naar de lucht, lozingen van water en de afvoer van gereinigde grond worden geanalyseerd. Op deze manier monitoren we of we voldoen aan de strenge normen die vanuit de milieuwetgeving op ons van toepassing zijn.

Het laboratorium werkt volgens genormeerde methodes. De kwaliteit van het laboratoriumwerk is gewaarborgd door het gebruik van NEN- en ISO-normen en het interne kwaliteitssysteem.