Afvalwater ATM Moerdijk

Afvalwater

In onze waterzuiveringsinstallatie kunnen wij een grote verscheidenheid aan afvalwater verwerken. Het betreft afvalwater dat qua aard en samenstelling te classificeren is als gevaarlijk afval. Dit afvalwater kan bijvoorbeeld vrijkomen bij de reiniging van tankschepen, landtanks, rioleringen en installaties, maar kan ook afkomstig zijn van productieprocessen bij (chemische) industrie of bij raffinaderijen.

Overige afvalstromen

Afvalwater kan ook bluswater zijn wat opgevangen is na het bestrijden van een brand. Als gevolg daarvan kennen de vervuilingen die in het afvalwater voorkomen een grote diversiteit.

Vraag ons vrijblijvend om advies en wij ontzorgen u.

Acceptatie

Of wij úw afvalwater kunnen verwerken, is afhankelijk van de concentratie aan verontreinigingen en de bijbehorende Euralcodes die wij mogen ontvangen. De maximaal toegestane verontreinigingen staan vermeld in onze acceptatieprocedure. Lees meer over de verwerkbaarheid.

Aanvoer

Afvalwater kunnen wij ontvangen in tankwagens en vacuümwagens. Aan onze steiger kunnen wij ook tankschepen ontvangen met een maximale diepgang van 7,5 meter.