Nieuws ATM Moerdijk

ATM levert gecertificeerde grond aan gecertificeerde bedrijven

Onverwacht is gisteren (1 september) onze naam opgedoken in de pers...

“Grond die door ATM verkocht zou zijn, heeft mogelijk in Bunschoten geleid tot kwaliteitsproblemen met het oppervlaktewater.”

Hierover merken wij het volgende op: ATM reinigt op thermische wijze grond. Deze gereinigde grond wordt ten behoeve van hergebruik onder certificaat BRL 9335 op de markt gebracht en deze vindt via diverse partijen haar eindbestemming.

Gereinigde grond is gecertificeerd voor een bepaalde toepassing. In het geval van ATM is dit klasse industrie - grote toepassingen. Dit alles conform wet- en regelgeving in casu het Besluit bodemkwaliteit (BBK).

ATM levert nooit rechtstreeks gereinigde grond aan een werk, maar geeft haar grond altijd af aan, een eveneens in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, gecertificeerde partij.

Over de uiteindelijke toepassingslocatie en de wijze waarop, hebben wij geen enkele inbreng.

Publicatiedatum: 2 september 2016 9:29