Nieuws ATM Moerdijk

Aankondiging: jaarlijkse onderhoudsstop

In week 39, 40 en 41 onderbreken we tijdelijk onze productieprocessen voor het jaarlijkse onderhoud.

.
We zijn 24/7 operationeel, maar het optimaliseren van onze dienstverlening heeft vanzelfsprekend eveneens continu onze aandacht. Om de procesmatige puntjes op de i te kunnen zetten, leggen wij één keer per jaar de Thermische Reinigingsinstallatie en Pyrolyse-installatie stil.

Dit onderhoud plegen we vanaf woensdag 26 september aanstaande. Naar verwachting zullen we woensdag 10 oktober beide installaties opstarten en zijn we daarna weer 24/7 operationeel.

Wat betekent dit voor de afvoer van uw verontreinigde grond en teerhoudend asfalt?

Gedurende de onderhoudsstop kunnen wij maar een beperkte hoeveelheid innemen. Indien u vragen heeft en/of aanvullend advies wenst, schroom niet en neem contact op met uw vaste contactpersoon.

Kees de Ridder kees.d.ridder@atm.nl 06-51422066

Wat betekent dit voor de afvoer van uw verpakte afvalstoffen?

Gedurende de onderhoudsstop kunnen wij geen verpakte afvalstoffen ontvangen. Indien u vragen heeft en/of aanvullend advies wenst, schroom niet en neem contact op met uw vaste contactpersoon.

John van den Berg john.vd.berg@atm.nl 06-51422067
Ron van Verk ron.v.verk@atm.nl 06-51124004

Wat betekent dit voor de afvoer van uw slibstromen?

Door de onderhoudsstop zal onze Slib Ontvangst- en Verwerkingsinstallatie (SOVI) tevens beperkter beschikbaar zijn. Dit kan leiden tot wachttijden op onze planningslijst. Indien u vragen heeft en/of aanvullend advies wenst, schroom niet en neem contact op met uw vaste contactpersoon.

Marcel Brouwer marcel.brouwer@atm.nl 0168-389256
Jacco Kamp jacco.kamp@atm.nl 0168-389203
Rick Leerink rick.leerink@atm.nl 06-53698983

Wat krijgt u in de nabije omgeving mogelijk mee van onze stop?

Tijdens het opstarten kan de pluim uit onze schoorsteen mogelijk kortdurend donkerder van kleur zijn. Gedurende de stop kunnen onze klanten beperkt afvalstoffen aanleveren waardoor er minder vrachtverkeer van en naar ATM zal zijn. Daarentegen ontvangen we in die betreffende weken wel meer personenauto's van de vele aannemers die het onderhoud mede komen verrichten.

Mocht u vanuit de omgeving vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en neem gerust contact op.

Sanne Wagemakers sanne.wagemakers@atm.nl 0168-389278
Publicatiedatum: 14 augustus 2018 10:18