Nieuws ATM Moerdijk

“Ik voel me bij ATM partner in gezondheid en veiligheid”

Arbeidshygiëniste Saskia Gorissen wijst niet met het vingertje

.
Saskia Gorissen komt al bijna 20 jaar over de vloer. In de beginjaren nog als arbeidshygiënist van de Arbodienst. Sinds ze als zelfstandig ondernemer door het leven gaat, noemt ze zichzelf ‘gezondheidskundig organisatieadviseur’. “Dat doet veel meer recht aan wie ik ben en wat ik doe.” Gezondheid op het werk is volgens Saskia veelomvattend. “Behalve om fysieke arbeidsomstandigheden gaat het ook om ‘de mentale state of mind’ van medewerkers. Veel industriële bedrijven hebben daar minder oog voor. ATM gelukkig wel.”

‘Daar heb je ze weer..’

Saskia is kind aan huis bij ATM, maar blijft niettemin een onafhankelijk adviseur. “In beginsel ben ik natuurlijk een kritische tante. Zo werd ik hier ooit ook gezien. Tegenwoordig zeggen ze ‘blij dat je er bent’. Dat heeft te maken met de manier waarop ze bij ATM met gezondheid en veiligheid omgaan. Wanneer ik mijn jaarlijks blootstellingsonderzoek houd, hoor je ‘daar heb je ze weer met haar kastjes’. Dat is vooral positief bedoeld, want medewerkers vinden het fijn wanneer ze gedurende een dag een kastje krijgen omgehangen dat meet welke stoffen ze in welke hoeveelheden inademen. Dat soort controles wordt op prijs gesteld. Hetzelfde geldt voor de bevindingen en adviezen, die het resultaat zijn van de analyses die ik van de meetresultaten laat maken.”

. .

Inventarisatie en evaluatie

Saskia is ook een graag geziene gast wanneer ze samen met veiligheidsmanager Ben Hopmans van ATM elke vijf jaar het RI&E proces in gang zet. “Deze risico-inventarisatie en -evaluatie is cruciaal voor het bedrijf. Het gaat om een breed onderzoek. Gezondheid, veiligheid, welzijn, we brengen alles in kaart.” In die bevindingen is ook terug te zien of medewerkers het naar hun zin hebben bij ATM. Saskia: “Ook daar vraag ik ze naar. Hoe de omgang met collega’s is en hoe de betrokkenheid bij het bedrijf. Ik vraag ook welk punt ze hun bedrijf geven als het over werksfeer en dergelijke gaat. Daar rolt een mooie 7 tot een 8 uit. En er is geen sprake van sociaal wenselijke antwoorden. Want wanneer ik vraag of en hoe dat punt verder omhoog moet, noemen ze geen directe aandachtspunten. Er zijn ook geen overwegende klachten.” Dat medewerkers het naar hun zin hebben, vindt Saskia erg belangrijk voor een bedrijf.

Nieuw DNA

Saskia heeft in al haar ATM-jaren veel zien veranderen bij het bedrijf. “Op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn die veranderingen zonder meer indrukwekkend. Toen ik hier in het begin kwam, was het heel gewoon dat mensen met een bevuild en bijna zwart gezicht de controlekamer verlieten. Er zo uitzien was toen heel gewoon. Het was een teken van hard werken. Nu is zoiets ondenkbaar. Die ene veiligheidsmedewerker van toen is nu een volwaardige afdeling. Bovendien zit veiligheid tegenwoordig in de nerven van het bedrijf en alle medewerkers. Iedereen is en voelt zich verantwoordelijk. Daar geven medewerkers ook blijk van. En dat maakt mijn werk voor dit bedrijf extra aantrekkelijk. Ik voel me hier welkom als partner in gezondheid en veiligheid. Natuurlijk ligt een bedrijf als ATM onder het vergrootglas. De eisen van toezichthouders en handhavers worden steeds strenger. Maar ATM is ook het bedrijf dat intrinsiek wil veranderen. Wat dat betreft is er sprake van een compleet nieuw DNA. Bij ATM staat een proactieve houding voorop, terwijl andere bedrijven vaak eerst een incident of ongeval nodig hebben om in actie te komen. De aandacht voor veiligheid en gezondheid is bovendien gepaard gegaan met een professionaliseringsslag. En daar werk ik graag aan mee.”

Lees het hele interview met Saskia in de vrouweneditie van ATMosfeer

Publicatiedatum: 5 april 2018 14:40