Nieuws ATM Moerdijk

Jacques de Jong: “We hebben samen ons DNA gewijzigd”

De directeur Compliance schetst het jaar van de nieuwe mindset.

.
Vraag een organisatie hoe lang het duurt voordat je een cultuurverandering doorvoert en ze hebben het al gauw over één tot twee generaties. Vraag Jacques de Jong hoeveel tijd ATM hiervoor nodig had en hij spreekt over één tot twee jaar. “En dat met dezelfde mensen. Het zijn de medewerkers zelf die hebben bijgedragen aan een heuse verandering van het DNA van ATM. We hebben met elkaar een essentiële wijziging tot stand gebracht. Een cultuuromslag die breed wordt gedragen.”

De directeur Compliance heeft het over het jaar van de nieuwe mindset op het gebied van veiligheid en veiligheidsbesef. “En niet te vergeten verantwoordelijkheid. Want daar draait het uiteindelijk om. Veiligheid is van ons allemaal geworden. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar stukje ATM.” Jacques is een liefhebber van de muziek van U2. There is no them, there is only us, citeert hij de bekende meezingregel uit het nummer Invisible van de Ierse band. “Niemand bij ATM is nog invisible als het om veiligheid gaat. Niemand duikt ervoor weg. Integendeel, ‘kom maar op’ hoor je nu. Moeten heeft plaatsgemaakt voor willen. Veiligheid is niet alleen van ‘ze’ van Compliance, maar van ons allemaal. There is only us.

Vol lof

Jacques legt uit: “We zijn vol gas blijven geven in ons BRZO-traject dat we een jaar eerder hadden ingezet. De vergunning ligt ter inzage en de eerste multidisciplinaire inspectie is in aantocht. We kunnen nu laten zien dat we in control zijn. Elk moment op elk onderdeel. We hebben met dit traject een stevige wissel getrokken op onze medewerkers. BRZO kregen ze er immers bij. Om in winkeltermen te spreken: tijdens de verbouwing ging de verkoop gewoon door. Die figuurlijke verbouwing bij ATM was veelomvattend: nieuwe plannen, voorschriften, procedures en systemen. Maar ook en vooral één groot leerproces om met elkaar en ieder voor zich nog kritischer te worden op wat je doet en hoe je het doet. Opleidingen, trainingen, audits en heel veel communicatie. We hebben alles uit de kast gehaald. Beter gezegd ‘ze’ hebben het beste uit zichzelf naar boven gehaald. De hele organisatie is in beweging gekomen en dat is niet voor niets geweest.”

Jacques de Jong, Compliance directeur ATM Jacques de Jong, Compliance directeur ATM

Stevige basis

Nog even terug naar het DNA van ATM, het bedrijf had natuurlijk al een behoorlijk dominant veiligheidsgen. Jacques: “We hadden destijds als eerste in Nederland een goedgekeurd AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) dat we later hebben geïntegreerd in het door onszelf gebouwde administratiesysteem, ofwel GIS (Goederen Informatie Systeem). We hebben in het verleden al een stevige basis gelegd voor het in control zijn van vandaag en morgen. Met deze systemen zorgen we voor optimale borging van al onze processen: van vooracceptatie, eindacceptatie, opslag, verwerking, tot en met de reststromen. Ofwel in control van begin tot eind, dus ook onze emissies. Dankzij onze systemen. En dankzij ons laboratorium dat er met tienduizenden controles en analyses per jaar voor zorgt dat zowel aan de voorkant als aan de achterkant van onze processen niets mis kan gaan. Alles bij elkaar is dit het risicobeheersingshart van ATM. Al kunnen we uiteraard nooit elk risico uitsluiten.”

Dat ATM niets aan het toeval overlaat, blijkt volgens Jacques ook uit de manier waarop het bedrijf werk maakt van haar opleidingen. “Sowieso investeren we fors in de kwaliteit van onze medewerkers. En dat hoor je dan ook van hen terug. Onze aanpak betaalt zich bovendien uit op de arbeidsmarkt, waar ATM mede door haar opleidingen goed staat aangeschreven. Ook op opleidingsgebied willen we in control zijn. Met onze geautomatiseerde opleidingenmatrix monitoren we nauwgezet wie wanneer welk diploma of certificaat heeft gehaald, nog moet halen of moet vernieuwen. Zo’n controlemechanisme zorgt ook op dit terrein voor de nodige borging.”

Een ander verhaal

De resultaten van de nieuwe mindset spreken boekdelen. Geen enkel ongeval waarbij sprake was van enig verzuim. Medewerkers die steeds alerter worden op mogelijke risico’s en die dat ook actief melden. Talloze verbetervoorstellen. De ATM'er wordt niet alleen kritischer, maar ook creatiever en inventiever. “Mensen trekken veiligheid naar zich toe”, noemt Jacques het. “Wanneer er vroeger, bij voorkeur in het weekend of ’s avonds, een onaangekondigde inspectie voor de deur stond, werd Compliance meteen gebeld. Tegenwoordig hoor ik de volgende ochtend ‘dat er wederom letterlijk geen vuiltje aan de lucht was’. Zo is het vele keren gegaan in het afgelopen jaar. Medewerkers die vol trots vertellen dat opnieuw alles klopte. Dat zij en al die andere collega’s extra trots zijn op hun ATM, zou je de extra winst van alle inspanningen kunnen noemen.”

“There is no them, there is only us”

.
Een ander opvallend hoofdstuk in het ATM-verhaal van het afgelopen jaar is de bijna opzienbarende teruggang in het aantal klachten uit de omgeving. “Het aantal geurklachten is ten opzichte van 2014 met 68% afgenomen”, licht Jacques toe. “In totaal telden we acht zogeheten klachtendagen, ofwel dagen met meer dan drie klachten. Enkel in het eerste kwartaal van 2015. Sindsdien staat de teller op nul. Dat hebben we waarschijnlijk niet alleen te danken aan de extra emissiemaatregelen die we hebben getroffen. Ook andere omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn. In elk geval speelt het alom aanwezige veiligheidsbesef binnen ons bedrijf een rol in de externe beeldvorming. En ook omgekeerd zorgt het uitblijven van klachten intern voor een boost. Net zoals het feit dat de overheid en andere instanties ATM steeds vaker als positief voorbeeld noemen van een bedrijf met vergaande ambities en dito innovaties op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Ook in dat opzicht is het verhaal van ATM behoorlijk veranderd.”

Wereldspeler met een lokaal hart

De directeur wijst op de strategiekaart van ATM, die uiteraard ook op zijn kamer een opvallende plek heeft gekregen. ‘Veilig en met minimale hinder voldoen aan wet- en regelgeving’, leest hij voor. “Dat zijn geen loze woorden gebleken. We plukken nu de vruchten van de koers die we met elkaar hebben ingezet.” Jacques leest verder: ‘zichtbaar betrokken bij de omgeving’. “Met onze rol in de afvalketen zijn we een wereldspeler. We leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Nederland en in steeds meer landen in Europa of zelfs daarbuiten. Bovendien zijn we een wereldspeler met een lokaal hart. Onze betrokkenheid bij de omgeving begint hier om de hoek, in de samenleving om ons heen. Net als voorgaande jaren hebben we weer laten zien dat de M van ATM ook die van Moerdijk is. In z’n totaliteit besteden we voor een bedrag van 16 miljoen euro in de regio. We laten ons niet onbetuigd als we verenigingen of stichtingen kunnen steunen die de samenleving een dienst bewijzen. ATM is niet voor niets onderdeel van die samenleving.”

ATM is klaar voor de toekomst. “Klaar voor verdere groei”, aldus Jacques. “We bereiden ons voor op hogere opslag- en verwerkingsvolumes. We staan in de startblokken om met nieuwe innovaties nieuwe afvalstromen te kunnen verwerken. We hebben onze organisatie op orde. Maar bovenal zijn we in control. En dat blijven we. Want alleen dan kunnen we de volgende stap zetten.”

Dit artikel is gepubliceerd in het MVO-jaarverslag 2015-2016.
Bekijk deze hier

Publicatiedatum: 19 juli 2016 15:52