Nieuws ATM Moerdijk

MVO-jaarverslag 2017-2018

Terugblik op een zeer bewogen jaar...

.
“We zijn op de proef gesteld.” Aldus de samenvatting van Aad van Marrewijk en Jacques de Jong in hun terugblik op het boekjaar. Om daar meteen aan toe te voegen: “En we hebben met z’n allen laten zien dat we die proef hebben doorstaan. Ook bij tegenwind blijft het ATM-schip op koers.”

Aad en Jacques vormen samen het directieteam van ATM. Aad is algemeen directeur, Jacques de man van Compliance & Public Affairs. Een jaar geleden gebruikten ze nog termen als stabiliteit en rustig vaarwater in hun jaarlijkse terugblik. Maar ze zeiden toen ook dat ATM nooit genoegzaam achterover zal leunen. Die eigenschap is het bedrijf in 2017 goed van pas gekomen. “Het was best stormachtig, al met al een zeer dynamisch jaar.”

Transparant

De storm die af en toe opstak, had vooral te maken met beeldvorming en publieke opinie. “Er is vorig jaar veel over ATM gezegd en geschreven. Als afvalverwerker zitten we in een glazen huis. Dat weten we en is prima. We zijn van nature transparant. Maar soms ontstaat in de media en de politiek, en daardoor in de samenleving, een dynamiek waartegen het lastig opboksen is. Zo werden we zonder context en met oude informatie behoorlijk negatief opgevoerd in een televisiedocumentaire. Slecht voor de beeldvorming en aanleiding voor speculaties. Het ontgaat de maatschappij dan weleens dat wij er juist zijn om ons milieu te beschermen en complexe afvalstromen onschadelijk en weer geschikt voor hergebruik te maken. Het is ook onze moderne maatschappij die steeds sneller nieuwe stoffen produceert waar vervolgens in het afvalstadium nog passende verwerkingsmogelijkheden voor moeten worden gezocht. Wettelijke kaders ontbreken dan vaak nog. Samen met overheidspartijen gaan we in deze gevallen op zoek naar oplossingen. Wanneer we met dergelijke stoffen als GenX, MTBE, PFOS en PFOA in het nieuws komen, lijkt het echter alsof we niet alert zijn bij de acceptatie. Of nog erger, dat deze stoffen bij ons ontstaan. Verkeerde percepties kunnen vergaande gevolgen hebben. Zoals in Bunschoten, waar onze gereinigde grond op een verkeerde wijze en locatie is toegepast. Alle vergunningen en certificaten ten spijt, aan dit product kleeft dan een negatief sentiment. Dat poets je niet zomaar weg. En dat zie je terug in het bedrijfsresultaat van dit jaar.”

. .

Innovaties

Het was in 2017 sowieso alle hens aan dek. “Sinds we BRZO-bedrijf zijn, worden we door het inspectieteam flink uitgedaagd. Hierdoor krijgen we nieuwe inzichten en kunnen we onszelf voortdurend verbeteren.” De dynamiek waar Aad en Jacques het over hebben, zat ‘m ook in allerlei vernieuwingen. “We hebben fase 1 en 2 van onze nieuwe opslagloods in gebruik genomen. Fase 3 volgt in september 2018. Onze opslagsatelliet TTS in Sluiskil bewijst zijn toegevoegde waarde nu de eerste grote volumes zijn aangevoerd. De samenwerking met CFS Weert uit zich in wederzijdse kennisverrijking en optimalisatie van elkaars verwerkingscapaciteit. En we vergroten ons aandeel in de circulaire economie met de overname van zowel de locatie à 70.000 m2 als de installatie van ons buurbedrijf. We onderzoeken de mogelijkheden om hier gereinigde grond aan te wenden als grondstof voor de productie van onder andere asfalt en beton. We blijven vernieuwen en investeren. In dat verband moet ook de nieuwe incinerator van onze rookgasreinigingsinstallatie worden genoemd. Na de eerdere vervanging van het elektrostatisch filter en met de nieuwe luchtkoeler in het verschiet, gaat het hier om een totale investering van 30 tot 40 miljoen euro. Dit om in de toekomst te blijven voldoen aan geldende en strenger wordende emissienormen. En het schept vanzelfsprekend ook groeipotentieel.”

Vertrouwen

Het investeringsvolume laat volgens Aad en Jacques zien dat ATM het volste vertrouwen geniet van moederbedrijf Renewi. “We zijn onderdeel van een groot en solide concern en krijgen kansen door te groeien in kennis en innovaties. Bovendien geniet ATM volgens recente onderzoeken ook het vertrouwen van haar klanten en voelen de medewerkers zich erg betrokken bij hun bedrijf. Met hen hebben we in 2017 ons 35-jarig bestaan gevierd en met hen zetten we koers naar een mooie toekomst. We hebben samen laten zien dat we ook bij tegenwind de vaart erin kunnen houden. Soms moet je op de proef worden gesteld om je bestaansrecht te bewijzen. De dynamiek van buiten zorgt intern voor extra waakzaamheid en saamhorigheid. Genoegzaam achterover leunen is er inderdaad niet bij.”

Publicatiedatum: 10 augustus 2018 8:53