Nieuws ATM Moerdijk

Neuzen ATM ‘gecertificeerd’

Onlangs heeft de afdeling Compliance haar neuzen laten testen in een geurlaboratorium.

Onder begeleiding van André van Boheemen, Hoofd adviesgroep Luchtonderzoek, Metingen en Onderzoeken van Witteveen+Bos, werden twee geuronderzoeken uitgevoerd. De eerste bedoeld om het reukvermogen van de afdeling Compliance (acht medewerkers), te bepalen. Met een apparaat, de zogenaamde olfactometer, werd een geurstof in verschillende concentraties van sterk verdund naar meer geconcentreerd aangeboden. De deelnemers gaven aan wanneer zij de geurstof roken. André bepaalde zo de waarneembaarheidsdrempel van de medewerkers, hoe vaak de betreffende geur moet worden verdund om nog nét waarneembaar te zijn, en hiermee het reukvermogen. De algehele conclusie van deze proef was dat de afdeling Compliance beschikt over een gemiddeld tot bovengemiddeld reukvermogen.

Olfactometer

Het tweede geuronderzoek bevatte acht ‘bekende’ huis-tuin-en-keuken geuren. Iedere medewerker rook om de beurt aan de acht geurmonsters, een plastic zak met de opgevangen lucht voorzien van een ventieltje, en werd gevraagd op te schrijven welke geur ze hadden waargenomen. Dit bleek verdraaid lastig. In de tweede ronde werden de medewerkers geholpen doordat de betreffende huis-tuin-en-keuken producten bekend gemaakt werden: wasbenzine, cognac, koperpoets, nagellakremover, spiritus, kruipolie, deodorant en lijm. De medewerkers konden zo gerichter ruiken, maar nog steeds bleek het lastig te benoemen welk geurmonster bij welk product hoorde. De beste prestatie onder de medewerkers van de afdeling Compliance: het juist benoemen van 4 geuren. Heel confronterend, maar dit blijkt niet uitzonderlijk.

Soortgelijke test onder blinde mensen

Onlangs deed Witteveen+Bos namelijk hetzelfde onderzoek met huis-tuin-en-keuken geuren onder een groep blinde mensen. Verwacht werd dat zij een beter ontwikkeld reukvermogen zouden hebben dan mensen die kunnen zien. De blinden bleken echter niet beter te presteren dan de ATM’ers. Blijkbaar is het voor iedereen moeilijk om een geur te herkennen zonder te weten waar deze vandaan komt.

E-nose

Elektronische neuzen

Toch blijft geurmeten mensenwerk omdat er geen apparatuur bestaat dat kan vaststellen hoe sterk of (on)aangenaam een geur ruikt. Voor de analyses wordt een panel van getrainde waarnemers ingezet. Meerdere personen dus, want ondanks dat ze op reukvermogen worden geselecteerd is de uitspraak van één persoon subjectief. Om de analyses verder te objectiveren wordt ook hierbij een olfactometer ingezet. Sinds een paar jaar zijn er wel elektronische neuzen die veranderingen in de luchtkwaliteit kunnen meten en helpen om de herkomst van de vrijgekomen stoffen te bepalen. Deze apparaten zullen vooralsnog de geuranalyse middels olfactometrie en geurpanel niet vervangen, maar vormen wel een betrouwbare, relatief goedkope en snelle aanvulling hierop. Inmiddels heeft Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk een eigen netwerk van 28 elektronische neuzen. Lees meer het e-nose netwerk en de publiek-private samenwerking. ATM participeert in deze samenwerking en heeft daarnaast 4 eigen e-noses in gebruik. Lees meer over e-noses in onze ATMosfeer.

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert met ruim 950 medewerkers advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de sectoren water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor ATM verzorgen zij onder meer geurmetingen en bijbehorende rapportages. Lees meer over Witteveen + Bos en geurmetingen bij ATM in onze ATMosfeer

Publicatiedatum: 23 april 2015 8:57