Nieuws ATM Moerdijk

Product-database met chemische specificaties in de maak

MVO nieuws | Het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) werkt momenteel aan een database met informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in consumentenproducten.

.
Een goede zaak voor consumenten én afvalverwerkers!

De informatie gaat enerzijds bijdragen aan een bewustere productkeuze door consumenten. Anderzijds is het ook ten gunste van een optimaler verwerking- en of recyclingproces. Het initiatief volgt uit de herziene Europese afvalrichtlijn, die deze maand van kracht is geworden, en bevordert de circulaire economie.

De database wordt gevuld met informatie van producenten van gevaarlijke chemische stoffen. Eind 2020 zou de database operationeel moeten zijn.

. .

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

In opdracht van Rijkswaterstaat en parallel aan bovenstaande voert SGS Intron momenteel een inventarisatie uit naar de aanwezigheid van de zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

In de praktijk komen deze stoffen ook voor bij de productie van huis-tuin-en-keuken artikelen als pannen met antiaanbaklagen en brandstof voor auto’s.

Publicatiedatum: 17 juli 2018 12:12