Nieuws ATM Moerdijk

Onze partner Schreurs Groep, dé bodemautoriteit in Nederland

"We doen in ons land aan over-protocollisering"

.
We spreken Astrid Op den Buijs van Schreurs Groep en bij aanvang introduceert ze al een nieuw woord: over-protocollisering. In de dikke Van Dale niet te vinden, maar het is duidelijk wat Astrid bedoelt. “In plaats van dat we in Nederland de wetgeving vereenvoudigen, maken we het steeds complexer. Dat zelfs protocollen onderdeel van de wet zijn, kan nooit de bedoeling zijn geweest.”

Astrid weet waarover ze praat en heeft bovendien recht van spreken. Ze is bedrijfsleider bij de Schreurs Groep in Weert en wie Schreurs zegt, zegt Bouwstoffenbesluit en Besluit Bodemkwaliteit. Om precies te zijn: wie Jan Schreurs zegt. Hij is de onbetwiste bodemgoeroe van Nederland, heeft tal van publicaties over bouwstoffen en bodem op zijn naam staan en schreef zelfs mee aan wetgeving op dit gebied. Hij startte ruim 20 jaar geleden zijn Schreurs Groep, hét kennisinstituut voor bodem en bouw- en afvalstoffen.

Kennisleverancier

Astrid maakt sinds 7 jaar deel uit van de Schreurs Groep en ook haar naam en faam zijn doorgedrongen tot alle kringen waar bodem-, bouw- en afvalstoffenspecialisten elkaar tegenkomen. “Onze groep is in de eerste plaats kennisleverancier”, legt ze de werkzaamheden van de Schreurs Groep uit. “En de hoofdmoot zijn onze cursussen en voorlichtingsprogramma’s. Daarnaast treden we op als adviseur van overheden en bedrijven, dat doen we zowel schriftelijk als mondeling. We hollen niet van opdracht naar opdracht en hebben vaak maar enkele adviesprojecten in onze portefeuille. Maar dat zijn dan ook meteen de meer complexe casussen. Het betekent overigens niet dat kleinere bedrijven niet voor advies bij ons terecht kunnen. Iedereen kan ons inzetten als sparringpartner en via Schreurs Support vragen stellen of een licentie nemen op één van de toetsprogramma’s.”

Astrid Op den Buijs, bedrijfsleider van Schreurs Groep Astrid Op den Buijs, bedrijfsleider van Schreurs Groep

Het TGG-vraagstuk

ATM is ook lid van Schreurs Support. Maar de relatie tussen de kennisleveranciers van Schreurs en het bedrijf in Moerdijk dateert al van heel wat jaren geleden. Jan Schreurs verzorgde voor ATM de voorlichting over het Bouwstoffenbesluit. Sinds enige tijd komt Astrid er geregeld over de vloer inzake thermisch gereinigde grond (TGG). “Toen ik hoorde over de stagnatie in de afzet en vooral over het feit dat ATM volgens bepaalde instanties niet meer aan haar zorgplicht zou voldoen, was ik meteen getriggerd.” De rol van Astrid ligt vooral op juridisch vlak, hoewel ze als afgestudeerd milieutechnoloog zelf geen jurist is. “Het gaat in dit soort complexe vraagstukken vooral over hoe je zaken formuleert en aan het papier toevertrouwt. Dit doe ik vanuit mijn achtergrondkennis over bodemkwaliteit en afvalstoffen, maar ook over nog niet genormeerde stoffen.” Astrid verzorgde onder andere de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) vereiste oplegnotities over de kwaliteit van de verschillende TGG voorraden van ATM. Inmiddels is het TGG-veto opgeheven en komt de afzet weer voorzichtig op gang. “Maar je ziet dat de instanties nog altijd in de modus zitten van herkeuring op herkeuring. Dat je de handtekening van ILenT hebt en voldoet aan de zogenaamde DCMR-richtlijnen, is blijkbaar nog niet voldoende.”

Dicht regelen

Volgens Astrid blijven we in Nederland regels op regels stapelen. “Toen het Bouwstoffenbesluit in 2008 werd opgevolgd door het Besluit Bodemkwaliteit, was het de bedoeling om een vereenvoudigingsslag te maken. De immense complexiteit is echter gebleven. Je ziet hetzelfde gebeuren nu het Besluit Bodemkwaliteit onderdeel moet worden van de nieuwe Omgevingswet. Het oorspronkelijke doel van vereenvoudiging raakt verder uit zicht en in plaats daarvan zijn we zaken aan het dicht regelen. We stellen protocollen op en trekken die vervolgens de wetgeving in. Dat leidt tot wat ik over-protocollisering noem. Natuurlijk moet je scherp zijn en blijven op alles wat je met grond doet, kunt en mag. Dat mag alleen niet betekenen dat de vraag ‘is grond schoon genoeg?’ plaatsmaakt voor de ongeschreven leidraad ‘het móet schoner’. Dat is wel wat er aan de hand is.”

De opslagloods van ATM met verontreinigde grond die thermisch wordt gereinigd. De opslagloods van ATM met verontreinigde grond die thermisch wordt gereinigd.

Zand, grind en filler

Een soortgelijke sfeer met het bijbehorende juridisch dispuut ziet Astrid ook rond de nieuwe installatie van ATM. Met de Schreurs Groep verzorgt ze cursussen en leidt ze de betrokken medewerkers op. “Op zichzelf een prachtig circulair proces om uit TGG grondstoffen te produceren voor de beton- en cementindustrie. Dat zie je maar weinig, zo’n duurzame innovatie. ATM betreedt hiermee een nieuwe markt en krijgt daarmee ook te maken met nieuwe wetgeving. Zomaar op de startknop drukken is er dus niet bij. Je hebt beoordelingsrichtlijnen, certificeringen en vergunningen nodig. En dan is de vraag weer welke stof onder welk regeltje valt. Het gaat hier om groene producten, volledig circulair, maar ook hier is terughoudendheid aan de orde.”

Astrid houdt van haar werk voor Schreurs. “Van de materie, de complexiteit die nu eenmaal onvermijdelijk is én van de vrijheid waarin ik kan werken. We opereren volstrekt onafhankelijk. Dat maakt ons juist bijzonder. Daarom kunnen we zowel het bedrijfsleven als de overheid bedienen. Dat leidt nooit tot een spagaat. Uiteraard treden we rond een bepaalde kwestie niet voor zowel de overheid als het daarbij betrokken bedrijf op. Maar we kunnen partijen wel bij elkaar brengen.” Over ATM: “Ik was aanvankelijk zelf best een beetje terughoudend, toen we bij het TGG-vraagstuk werden gevraagd. Al gauw zag ik hoe open en transparant het er bij ATM aan toe gaat en liet ik meteen alle reserve varen. In zo’n relatie kun je je opstellen als een betrokken belangenbehartiger zonder je onafhankelijkheid als professional uit het oog te verliezen.” Of ze ooit voor het bedrijfsleven zou kiezen? “De Schreurs Groep heeft het gebracht tot bodemautoriteit. Die kennis is bij Jan Schreurs begonnen en ik ben blij om in zijn kielzog te kunnen werken. Die kennis onafhankelijk inzetten, is een groot goed.”

Publicatiedatum: 2 juli 2020 16:20