Nieuws ATM Moerdijk

"Wij produceren het getalletje"

Ingenieursbureau Mol levert precisiewerk, ook bij ATM...

.
Het lijkt voor buitenstaanders misschien wat saai. Monsters nemen van stoffen die aan tal van wettelijke milieunormen moeten voldoen. Met de monsters naar het laboratorium en even later hangen er cijfers aan. Er iets van vinden, is niet je werk. Toch zijn de milieutechnische onderzoeken die Ingenieursbureau Mol uit Wateringen verricht, stuk voor stuk dynamisch. Alleen al het precisiewerk laat zich lezen als een spannend boek.

Dertig jaar geleden begon Jaap Mol zijn ingenieursbureau. De milieuproblematiek stond volop in de belangstelling. Wet- en regelgeving en handhaving holden daar aanvankelijk nog achter aan. Jaap zag dat overheid, bedrijfsleven en particulieren zaten te springen om specialistische kennis. Ingenieursbureau Mol werd het eerste bureau dat zich specifiek toelegde op uiteenlopende afvalstoffen. Niet zo vreemd, Jaap is chemisch technoloog en kwam zelf uit de afvalstoffenbranche. Hij was voor de start van zijn bureau werkzaam bij Van Vliet Contrans, dat tegenwoordig ook onderdeel van Renewi is.

Vakantiekracht

Remco Gardien schudt de geschiedenis en ontwikkeling van bureau Mol zo uit zijn mouw. Geen wonder, hij werkt er al een kwart eeuw en is inmiddels bedrijfsleider van het bureau. “Ik was 17 jaar en had er een vakantiebaantje”, blikt Remco terug op zijn start bij Mol. “Het bureau telde toen drie of vier medewerkers, nu zijn dat er dertig. Ik was vooral gegrepen door de manier waarop je door middel van onderzoek milieuvraagstukken kunt aanvliegen. Dat was in die tijd overigens heel anders dan tegenwoordig. Veel meer dan NEN-normen als toetsingskader hadden we toen niet.”

Specialisten

Dat is 25 jaar later wel anders. Je móet wel specialist zijn om door de toetsingsbomen het bos van milieutechnische parameters te kunnen zien. Ingenieursbureau Mol heeft die specialisten. Die doen bodemonderzoek, asfalt- en asbestonderzoek en afvalwateronderzoek. Ze bemonsteren grond en bouwstoffen en doen in hun laboratorium proeven voor bijvoorbeeld het gebruik van recyclinggranulaten. Voor al dat onderzoek moet je als ingenieursbureau gecertificeerd zijn. Mol is dat en neemt binnen de branche daarmee een unieke positie in. Bij bijna geen enkel ander bureau hangen zo veel certificaten aan de muur. “Wij leveren vooral kennis”, legt Remco uit. “Kennis van uiteenlopende afvalstoffen en uiteraard van alle milieuwetgeving, normen en protocollen. Onze kennis zetten we om in de productie van getallen. Die zijn de uitkomsten van ons onderzoek en dat doen we volledig neutraal en onafhankelijk. Wij verbinden alleen een oordeel aan de bij wet voorgeschreven toetsingswaarde.”

Remco Gardien, bedrijfsleider van Ingenieursbureau Mol. Remco Gardien, bedrijfsleider van Ingenieursbureau Mol.

Vergrootglas

Opdrachtgevers van Ingenieursbureau Mol zijn zowel bedrijven als particulieren. Onder die bedrijven zitten heel wat afvalverwerkers. Remco: “In de publieke opinie overheerst helaas het beeld dat deze bedrijven gesloten bolwerken zouden zijn. Dat is bepaald niet het geval. Neem ATM, juist vanwege hun openheid en transparantie vind ik het een topbedrijf. Er wordt niets afgeschermd, geen geheimzinnigheid. Bovendien zijn de lijntjes er erg kort, dat maakt het makkelijk en fijn werken.” Remco benadrukt dat er met het onderzoek naar de milieutechnische staat van afvalstoffen niet te sjoemelen valt. “Ook daar bestaan nog wel eens verkeerde ideeën over. Alles wat wij doen, moet zijn goedgekeurd door de certificerende instanties. Dat begint al met onze veldwerkers die op pad gaan voor de monsternemingen. Ook onze bemonsteringsplannen moeten volgens protocollen worden opgezet en uitgevoerd. De monsters gaan bovendien naar een extern laboratorium. Wij keuren dus niet ons eigen vlees of dat van onze opdrachtgevers. Last but not least moeten we elke stap die we zetten, nauwkeurig registreren en archiveren. Dus ook het hele proces is één en al precisiewerk. Behalve in dat proces en in het onderzoek zelf, zit de dynamiek van ons werk ook in de afstemming met onze opdrachtgevers. Het gaat elke keer weer om maatwerk. Wat er uiteindelijk uitrolt, zijn getallen maar het hele proces eromheen maakt dit werk uitermate boeiend.”

Thermisch gereinigde grond

Remco komt al 15 jaar bij ATM over de vloer. Hij heeft het bedrijf geholpen met het BRL procescertificaat om TGG doorlopend ofwel aan de lopende band te mogen monsteren. Ingenieursbureau Mol heeft ook de onderzoeken naar de voorraden TGG uitgevoerd. “Ook hier gold dat wij de getallen leverden om daar vervolgens niets van te vinden. Dat was aan de Schreurs Groep die met onze onderzoeksresultaten in de hand de benodigde oplegnotities voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) verzorgde.”

Remco betreurt het dat TGG een tijd lang door het rijk in de ban is gedaan. “Het is een prima product dat al 35 jaar probleemloos wordt toegepast. Je kunt dan wel steeds strengere eisen stellen en je als het ware helemaal suf analyseren, maar je kunt de lat natuurlijk ook te hoog leggen. Dat zie je ook terug in de beeldvorming. ATM kan zijn TGG gelukkig weer afzetten. Maar na al dat onderzoeken moest ons bureau toch nog een keer op pad om de daadwerkelijk geleverde grond ter plekke aan een extra verificatie-controle te onderwerpen. “De eigenschappen van TGG zijn voortreffelijk. Wat mij betreft zou de overheid de toepassing moeten stimuleren bij daarvoor geschikte projecten.” Remco is overigens ook vol lof over de bouwstoffen die het resultaat zijn van de nieuwe zeef- en sorteerinstallatie van ATM.

Toekomst

Toen Jaap Mol 30 jaar geleden startte met zijn adviesbureau, speelde hij daarmee in op turbulente ontwikkelingen op het gebied van milieu en gezondheid. Die ontwikkelingen staan volgens Remco nooit stil. “Alleen al de komst van de Omgevingswet betekent dat wij er weer heel wat uitdagingen bij krijgen. Je ziet dat recycling en de circulaire economie een hoge vlucht nemen, terwijl we als samenleving steeds hogere eisen stellen. Het goede antwoord geven op de milieutechnische vraagstukken die daarmee ontstaan, is complex. Bij Ingenieursbureau Mol houden we van complexe projecten.”

Publicatiedatum: 20 juli 2020 11:36