Overzicht ATM Moerdijk

Historie

Op de huidige locatie van ATM in Moerdijk was oorspronkelijk het afvalverwerkingsbedrijf Uniser gevestigd. Dit bedrijf sloot eind jaren zeventig op last van de overheid haar deuren vanwege een milieuschandaal. Het bedrijf Mourik uit Groot-Ammers werd vervolgens ingeschakeld voor de sanering van het voormalig Uniser-terrein. In diezelfde periode was Mourik ook betrokken bij een grote bodemsanering in Lekkerkerk waarna zij toekomst zag in het thermisch reinigen van verontreinigde grond.

1982: oprichting Afvalstoffen Terminal Moerdijk

Samen met de Nederlandse Investeringsbank (NIB) richtte Mourik in juni 1982 Afvalstoffen Terminal Moerdijk op. De achterliggende gedachte was daar de verontreinigde grond uit Lekkerkerk én de waterstromen van Uniser op een verantwoorde manier te verwerken.

1983: eerste grond- en waterzuiveringsactiviteiten

In 1983 startten Mourik en de NIB de eerste grond- en waterzuiveringsactiviteiten op het huidige ATM-terrein. Een oude, aangepaste asfaltcentrale om grond te reinigen en een olie-water scheider om afvalwater te verwerken. De waterzuivering bestond uit het afromen van olie, het laten bezinken van vervuilingen en vervolgens het afpompen van schoon water. Deze activiteiten begonnen vanaf 1985 meer vorm te krijgen, maar al snel bleek afvalverwerking een vak apart én kapitaalintensief.

1988: overname Waste Management

Vijf jaar later nam het Amerikaanse bedrijf Waste Management ATM over van Mourik. De NIB had zich inmiddels al uit het bedrijf teruggetrokken. Door de overname kon er meer geïnvesteerd worden in ATM. De biologische waterzuivering deed zijn intrede voor de verwerking van afvalwater en deze techniek bleek een succes te zijn.

1993: Verf Behandelings Installatie (VBI)

Begin jaren 90 kreeg het apart inzamelen van klein chemisch afval in Nederland de politieke aandacht. Het gevolg was een tekort aan verwerkingscapaciteit. ATM haakte in op deze ontwikkeling door een installatie te bouwen om verfafval te bewerken dat destijds het grootste deel uitmaakte van de kca-stroom. Later is de pyrolyse-installatie gebouwd.

1994: Slib Ontvangst Verwerkings Installatie (SOVI)

Kort daarna is de Slib Ontvangst- en Verwerkings Installatie (SOVI) geoptimaliseerd. De voormalige filterpers werd vervangen door decantercentrifuges wat de capaciteit vergrootte. Steigeractiviteiten, zoals ontvangst- en verwerking van scheepsafvalstoffen en scheepsreiniging, heeft ATM vanaf de oprichting al aangeboden. Echter werden deze activiteiten steeds meer een constante factor.

2000: overname Shanks Group plc.

In 2000 trok Waste Management zich terug uit Europa en werd ATM onderdeel van de Engelse Shanks Group plc. In diezelfde periode werd de biologische waterzuivering verfijnd door het toepassen van membraanfilters. Door de toenemende vraag naar grondreiniging en stringentere wet- en regelgeving werd de voormalige, aangepaste asfaltcentrale getransformeerd tot de huidige thermische reinigingsinstallatie. Dit ging gepaard met een nieuwe draaitrommeloven en de capaciteit verdrievoudigde.

2009: veranderde skyline

Vanaf 2009 is de skyline van ATM aanzienlijk veranderd met allereerst de bouw van het nieuwe laboratorium. De oppervlakte van het laboratorium verdubbelde en een groot gedeelte van de apparatuur werd vervangen. Het huidige tankenpark werd in die periode gerenoveerd en de voormalige losplaatsen voor vrachtwagens werden uitgebreid. Daarbij werd de capaciteit van vloeibare afvalstoffen fors verhoogd met vijf extra opslagtanks, een uitbreiding van de waterzuivering en het plaatsen van tien extra acceptatietanks. De realisatie van de grote opslagloods gelegen aan de waterkant, veranderde tevens de skyline vanaf de Moerdijkbrug.

2011: meer opslag

Het naastgelegen bedrijf Martens en Van Oord hergebruikt de gereinigde grond van ATM. In 2011 is een transportband aangelegd van onze thermische reinigingsinstallatie naar hun opslagloods om transportbewegingen te minimaliseren. In 2011 werd tevens een nieuwe opslagloods gebouwd naast de pyrolyse-installatie. Twee jaar later werd de voormalige opslagloods voor verontreinigde grond eveneens vervangen voor een groter exemplaar.

2014: ontgassingsinstallatie

Om schepen de mogelijkheid te bieden in een gesloten systeem te ontgassen, is een ontgassingsinstallatie gebouwd waarmee dampen worden afgezogen. Een belangrijke bijdrage aan een betere leefomgeving.

Toekomst...

Om in compliance te zijn en dit te blijven, focussen we sterk op technische innovatie. We werken continu aan onze kwaliteit om blijvend verantwoorde afvaloplossingen te bieden en klanten blijvend te ontzorgen. De afgelopen jaren realiseerden we onder andere een nieuw elektrostatisch filter (ESP) om onze rookgasreiniging te optimaliseren, bouwden we drie extra opslagtanks en hebben we onze steiger verlengd.

Lees de laatste ATM-ontwikkelingen in ons nieuwsarchief!