Jaartsveld ATM Moerdijk

Jaartsveld Groen en Milieu

Vanaf 31 december 2014 is Jaartsveld Groen en Milieu (JGM) in Steenbergen, voormalig zusterbedrijf van ATM, helaas niet meer actief als verwerker van grondachtige afvalstromen. Een landelijke overcapaciteit aan extractieve verwerkingsinstallaties en het huidige aanbod van de grond in een krimpende markt maakten een sluiting echter noodzakelijk. Echter sluit JGM niet uit om op termijn op een andere locatie een herstart te maken, wanneer de markt hier aanleiding toe geeft.

Het verwerkingsproces

Voorheen verwerkte JGM bulkstoffen zoals verontreinigd grond, RKG-zand (Riool-, Kolken-, Gemalen zand) en veegzand door een extractieve reinigingstechniek. De verwerking van deze afvalstoffen vond plaats door middel van mineraalscheidings- en flotatietechnieken. Na verwerking resulteerde een grote schone zandfractie die geschikt is voor hergebruik en een kleine vervuilde restfractie. Jaartsveld beschikte tevens over een grondbank waar partijen grond tijdelijk konden worden opgeslagen en gekeurd alvorens te worden hergebruikt. Overigens was JGM de eerste in Nederland die asbesthoudende grond kon én mocht reinigen.

De JGM-collega’s

Ruim 30 jaar is bij Jaartsveld door collega’s met hart en ziel gewerkt. Ondanks de sluiting is het goede nieuws dat alle voormalige JGM-medewerkers inmiddels bij ATM aan de slag zijn.

Voormalig Jaartsveld terrein aan de Dinteloordseweg 55, 4651 PC te Steenbergen Voormalig Jaartsveld terrein aan de Dinteloordseweg 55, 4651 PC te Steenbergen

Op zoek naar een oplossing voor uw grondachtige afvalstroom?

Wij adviseren u graag over de verwerkingsmogelijkheden en vinden voor u een passende oplossing. Lees meer over onze dienstverlening of neem direct contact op.