Afvalverwerking ATM Moerdijk

Rookgasreiniging

Een dominant beeld van ATM is een grote, witte stoompluim uit de schoorsteen. Die witte pluim is juist een teken dat alle vervuilingen uit de rookgassen zijn gehaald voordat deze worden uitgestoten. We hebben een rookgasreinigingsinstallatie die lage emissies garandeert en waarmee we voldoen aan de stringente milieueisen.

Verwerkingsproces

De verbrandingsgassen worden uit de draaitrommel van de thermische reinigingsinstallatie gezogen en in een naverbrander volledig verbrand. Na de naverbrander worden de rookgassen met behulp van een luchtkoeler en waterkoeling gekoeld. De warmte uit de rookgassen wordt voor het grootste deel teruggewonnen met de luchtkoeler (LUVO). De teruggewonnen warmte wordt elders op het terrein weer hergebruikt als stoom en warm water. Na de koeling van de rookgassen worden deze door een elektrostatische filter geleid, waar het stof uit de rookgassen wordt verwijderd. Na het elektrostatische filter worden de rookgassen door een viertal wassers geleid, die de zure componenten verwijderen. Na het gehele wasproces gaan de rookgassen nog door een druppelvanger. Hierin worden de rookgassen nogmaals ontdaan van stof en vocht.

Kwaliteit rookgassen

Uiteindelijk verlaten de gereinigde rookgassen gecontroleerd de schoorsteen. De kwaliteit van de rookgassen wordt door ATM continu gemonitord. Ook de overheid controleert de kwaliteit regelmatig.

Overige aansluitingen

Ook onze opslagtanks en ontgassingsinstallatie zijn aangesloten op dit systeem en hebben dan ook geen directe emissie naar het milieu. De zogenaamde verdringingslucht die vrijkomt bij het opvullen van tanks wordt afgevoerd en vernietigd.

Klik hier voor al onze video's.

.

Innovatieve rookgasreinigingstechnieken

Onze processen zijn in eigen huis ontwikkeld en gebouwd. Eén van onze innovatieve technieken is het verwijderen van kwik uit de rookgassen. Dit met behulp van broom.