Thermische reiniging ATM Moerdijk

Thermische reiniging

De verontreinigde grond wordt bij ATM gereinigd in een thermische reinigingsinstallatie. Het hart van de installatie is een draaiende trommel van ruim 50 meter lang en 5 meter doorsnee. Aan beide zijden is een oliebrander geplaatst, die zorgt voor een hoge temperatuur in de trommel. De teruggewonnen olie vanuit de slibverwerking en het brandbaar gas van de pyrolyse-installatie zijn de brandstoffen voor de trommel. Door de synergie tussen deze installaties is voor het verhitten van de TRI dus geen nieuwe brandstof nodig.

Op zoek naar een oplossing voor uw afval?

Via transportbanden wordt de verontreinigde grond in de trommel gevoerd en door het draaien onder afschot gaat de grond langzaam naar het einde van de trommel. De grond wordt verhit naar hoge temperatuur waarbij de (organische) verontreinigingen zoals teer, olie, vet en benzine verbranden en gas ontstaat. Het gas wordt vervolgens naar onze rookgasreiniging geleid voor verdere verwerking.

Hergebruik

De gereinigde grond wordt onder een productcertificaat op de markt gebracht en door derden toegepast in onder meer de wegenbouw.

Klik hier voor al onze video's.