Compliance ATM Moerdijk

Waterzuivering

Het vervuilde afvalwater gaat via de flocculatie en flotatie-unit (FFU) naar de biologische waterzuivering.

Flocculatie en flotatie-unit

In de FFU komt vervuild afvalwater in een groot bezinkbassin terecht. Aan het water worden coagulanten en flocculanten toegevoegd die zorgen voor de vlokvorming (flocculatie) van elementen die niet zijn opgelost in het water. Bijvoorbeeld kleine olie-elementjes en zwevende, vaste deeltjes zoals zware metalen. Vervolgens injecteren we luchtbellen in het water waaraan de vlokken zich hechten en gaan drijven (flotatie), zodat we ze vervolgens kunnen afromen. Na deze voorzuiveringsstap zitten in het afvalwater nog opgeloste componenten van organische aard. Deze moeten biologisch verwerkt worden.

Op zoek naar een oplossing voor uw afval?

Biologische waterzuivering

ATM beschikt hiervoor over reactoren met een grote hoeveelheid biologisch actief slib. Dit slib bestaat uit bacteriën die door toevoeging van zuivere zuurstof de afvalstoffen kunnen opnemen en omzetten in water, koolzuurgas en stikstof.

Met behulp van membraanfiltering wordt het schone water uit de reactor geleid, terwijl de bacteriën achterblijven. Het gereinigde water kan na analyse worden geloosd op het reguliere riool.

Klik hier voor al onze video's.