Verontreinigde grond ATM Moerdijk

Verontreinigde grond

Verontreinigde grond

In onze thermische reinigingsinstallatie verwerken wij voornamelijk verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG). De verontreinigde grond komt bijvoorbeeld vrij bij de sanering van fabrieksterreinen, vuilstortplaatsen of tankstations. Teerhoudend asfaltgranulaat is asfalt dat geproduceerd werd tot 1990 en komt vrij bij de vernieuwing van wegen.

Overige afvalstromen

Gemakshalve spreken we over verontreinigde grond, maar we kunnen daarnaast ook andere zand-, grond- of steenachtige afvalstromen verwerken zoals verontreinigd puin, straalgrit, zeefzand, riool-, kolken-, gemalen- en veegzand (RKGV) en gerijpte baggerspecie. Ook de Japanse duizendknoop kunnen wij thermisch verwerken.

Vraag ons vrijblijvend om advies en wij ontzorgen u.

Acceptatie

Of wij úw verontreinigde grond kunnen verwerken, is afhankelijk van de concentratie aan verontreinigingen en de bijbehorende Euralcodes die wij mogen ontvangen. De maximaal toegestane verontreinigingen staan vermeld in onze acceptatieprocedure. Lees meer over de verwerkbaarheid.

Aanvoer

Verontreinigde grond kunnen wij ontvangen in kiptrailers of containerwagens die zelf kunnen storten. Aan onze steiger kunnen wij ook schepen ontvangen met een maximale diepgang van 7,5 meter.