Diensten
  1. Homepage
  2. Diensten Diensten

Van gespecialiseerde diensten op maat tot totaaloplossingen

De kracht zit hem in de combinatie. Jaarlijks verwerkt ATM bijna 2 miljoen ton afvalstof.

Inkomende stroom

De belangrijkste afvalstoffen die ATM verwerkt zijn verontreinigde grond en TAG, verpakt chemisch afval, oliehoudend slib en afvalwater. Voor de verwerking van deze afvalstromen gebruiken wij een thermische reinigings-, pyrolyse-, slibverwerkings- en een waterzuiveringsinstallatie.

Met behulp van vrachtwagens en schepen komen de afvalstoffen bij de ATM vestiging aan het Hollands Diep binnen. We reinigen en ontgassen ook tankschepen in onze scheepsreiniging- en ontgassingsinstallatie.

Oplossingsgerichte aanpak

ATM biedt u totaaloplossingen aan. Zowel de reiniging en het transport als de eindverwerking van afvalstoffen nemen wij u uit handen . Onze integrale aanpak ontzorgt u ook van de volledige administratieve afhandeling van de import en export van afvalstoffen, volgens de strikte nationale en internationale regels.

Door onze nauwe samenwerking met erkende verwerkers in binnen- en buitenland, kunnen wij u ook voor afvalstoffen die wij niet verwerken, een oplossing aanbieden.

Bovendien kan u de klok rond bij ons terecht voor de aanvoer van gevaarlijke afvalstoffen en kunnen wij snel ingrijpen bij milieu-incidenten.

Op zoek naar een oplossing voor uw afvalvraagstuk?

Wij denken graag met u mee!

Neem contact op