Producten
  1. Homepage
  2. Producten Producten

Van gereinigde grond en TAG naar circulaire grondstoffen

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Om dit te realiseren zal de economie geheel op gerecyclede grondstoffen draaien en moeten we afval volledig omzetten in bruikbare materialen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vraag naar alternatieven voor schaarser wordende primaire grondstoffen. 

ATM en Mineralz maken beiden deel uit van dezelfde divisie binnen de Renewi groep. Zo bundelen we 40 jaar expertise in afvalverwerking met innovatieve procestechnieken, steeds met de focus op circulariteit. Door ketensamenwerking met bedrijven, kennisinstituten en overheden zetten we in op innovaties voor het recyclen van afvalstoffen. 

Zo biedt ATM, naast Mineralz, een ruim gamma aan secundaire grondstoffen aan onder de productlijn FORZ® voor o.a. de grond- en wegenbouw, voor infrastructurele werken en voor de betonwarenindustrie

FORZ® vervangt hoge percentages van primaire grondstoffen en wordt geleverd op specificatie met een prestatieverklaring (DOP) en EU conformiteitsverklaring.

Kostenbesparing

Met de secundaire grondstoffen van FORZ® vervangt u (grotendeels) primaire grondstoffen. Daarnaast is FORZ® niet alleen een milieubewuste keuze, maar ook een voordelige. Met FORZ® spaart u het milieu en uw budget!

Duurzaam inkopen

Met FORZ® kunt u duurzaam inkopen en kunt u inspelen op het inkoopbeleid van Rijkswaterstaat. Zij kopen duurzaam in en hechten waarde aan de CO2 footprint en MKI-waarde. Beide waardes kunt u verlagen door gebruik te maken van secundaire grondstoffen.

MKI-waarde

Door FORZ® toe te passen als grondstof in uw product, verlaagt u de MKI-waarde. 
Door de MKI-waarde van een product te versterken, kunt u bij aanbestedingen een fictieve korting krijgen. Hoe lager de MKI-waarde, hoe hoger de korting. In andere gevallen kan de MKI waarde als grenswaarde fungeren. Aanbiedingen met een te hoge MKI waarden worden afgewezen.

De indicatieve MKI-waarden van onze FORZ® producten weten?
Vraag het na bij uw Renewi contactpersoon.

Impact maken

Met de secundaire grondstoffen van FORZ® maakt u een positieve impact en draagt u bij aan de circulaire economie. Daar mag u best trots op zijn!

Interesse in ForzĀ®?

Neem contact met ons op