Producten
  1. Homepage
  2. Producten Producten

Van gereinigde grond en TAG naar circulaire grondstoffen

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Om dit te realiseren zal de economie geheel op gerecyclede grondstoffen draaien en moeten we afval volledig omzetten in bruikbare materialen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vraag naar alternatieven voor schaarser wordende primaire grondstoffen. 

ATM en Mineralz maken beiden deel uit van dezelfde divisie binnen de Renewi groep. Zo bundelen we 40 jaar expertise in afvalverwerking met innovatieve procestechnieken, steeds met de focus op circulariteit. Door ketensamenwerking met bedrijven, kennisinstituten en overheden zetten we in op innovaties voor het recyclen van afvalstoffen. 

Zo biedt ATM, naast Mineralz, een ruim gamma aan secundaire grondstoffen aan onder de productlijn FORZ® voor o.a. de grond- en wegenbouw, voor infrastructurele werken en voor de betonwarenindustrie

FORZ® vervangt hoge percentages van primaire grondstoffen en wordt geleverd op specificatie met een prestatieverklaring (DOP) en EU conformiteitsverklaring.

Interesse in Forz®?

Neem contact met ons op