Noodoproep
  1. Homepage
  2. Diensten
  3. Noodoproep Noodoproep

Onmiddellijke hulp bij milieu-incidenten

Wij zijn volcontinu bereikbaar voor de aanvoer van gevaarlijke afvalstoffen.

Heeft er zich onverhoopt een milieu-incident voorgedaan waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen en directe actie noodzakelijk is? Bluswater na het bestrijden van een brand? Een storing in de procesinstallatie? Een lek?

ATM is 24/7 te bereiken op +31 168 389 289. 

 

Heeft u een vraag?

Ons team staat voor u klaar.

Neem contact op