Waterreiniging
  1. Homepage
  2. Diensten
  3. Waterreiniging Waterreiniging

Verontreinigd water zuiver maken 

In de waterzuiveringsinstallatie verwerken we een grote verscheidenheid aan afvalwater, dat qua aard en samenstelling te classificeren is als gevaarlijk afval. 

Dit afvalwater kan bijvoorbeeld vrijkomen bij de reiniging van tankschepen, landtanks en rioleringen, maar kan ook afkomstig zijn van productieprocessen bij (chemische) industrie of bij raffinaderijen.

Afvalwater kan ook bluswater zijn dat opgevangen is na het bestrijden van een brand. 

Hoe kan u het verontreinigd water aanbieden? 

Afvalwater kan u in tankwagens en vacuümwagens aanleveren. Ook tankschepen met een maximale diepgang van 7,5 meter kunnen aanleggen aan de ATM steiger.

Heeft u een vraag?

Ons team staat voor u klaar.

Neem contact op