Nieuws ATM Moerdijk

"Gedreven door een circulaire economie"

Een interview met Renewi-commissaris Jolande Sap…

.
Voormalig Groenlinks-leider Jolande Sap is per 1 april 2019 commissaris bij ons moederbedrijf Renewi. Totaal telt de Raad van Bestuur van Renewi acht commissarissen. De oud-politica heeft als geen ander oog voor de circulaire economie en milieuregelgeving. Ze legt uit hoe gezamenlijke inspanningen van het bedrijfsleven en de overheid nodig zijn om te innoveren en de circulaire economie vooruit te helpen.

Waarom wilde je lid worden van de Raad van Bestuur van Renewi?

"Renewi staat bekend om de positieve impact die het heeft op de samenleving en het milieu. Dankzij innovatieve inzamelings-, sorterings-, verwerkingsen recyclingmethoden, zorgen bedrijven als Renewi ervoor dat uiteindelijk al het afval wordt gebruikt als grondstof of voor het opwekken van groene energie. Ik twijfel er geen moment aan dat we moeten overstappen naar een circulaire economie waar materialen worden teruggewonnen uit afval om opnieuw te worden gebruikt. Ik geloof dat onze toekomst er zo zal uitzien. We geloven in hetzelfde doel – een sterke bevlogenheid om te willen bijdragen aan iets dat van vitaal belang is voor deze wereld – waste no more."

Vind je dat grote bedrijven duurzaamheid serieus genoeg nemen?

“De circulaire economie groeit en meer bedrijven onderzoeken duurzaamheid, gedreven door de bredere economie, wetgeving en sociale druk. Er is een stijgende vraag naar meer duurzame producten en diensten en er zijn meer stimulerende maatregelen van de overheid in de vorm van wet- en regelgeving. Dit betekent dat meer bedrijven duurzaamheid serieus nemen en beseffen dat ze een bijdrage moeten leveren aan de samenleving. Er moet nog veel meer gebeuren om de grote uitdagingen aan te pakken waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Grote bedrijven spelen hier zeker een belangrijke rol en ze moeten de veranderingen in hun productieprocessen, inkoop en opbrengst opschalen en versnellen. Maar het is niet alleen een bedrijfskwestie, we hebben een bredere systeemverandering nodig naar een economie die wordt aangedreven door zowel duurzame doelstellingen als winst. Daarvoor hebben we actieve betrokkenheid, samenwerking tussen het bedrijfsleven, de industrie, politiek, wetenschap en bevolking nodig.”

Welke rol spelen kleinere bedrijven in duurzaamheid?

“We zien veel innovatie door de samenwerking van kleinere bedrijven en start-ups. Deze moeten niet worden gebagatelliseerd, omdat ze echt een verschil maken voor de duurzaamheid in onze wereld. Kleinere bedrijven vormen de ruggengraat van de meeste economieën en zijn ook vaak flexibeler en beter in het werken in partnerschap. Een deel van de nieuwe innovaties bij Renewi komt voort uit samenwerkingsverbanden met kleinere bedrijven, zoals onze nieuwe Peel Pioneers voor het recyclen van citrusschillen om essentiële oliën zoals wasmiddelen te maken.”

Zouden bedrijven meer kunnen doen om rechtstreeks met hun klanten te werken aan duurzaamheid?

"Ik denk dat meer bedrijven op zoek zijn naar begeleiding en advies over circulair denken en doen. Ze kunnen bijvoorbeeld nadenken over hoe hun eigen gebruikte materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor nieuwe producten, of hoe hun klanten hun eigen inkooppraktijken meer circulair kunnen maken. Het is een andere manier van denken waar meer bedrijven proactiever over moeten zijn. Bij Renewi helpen we onze klanten bij het ontwerpen van hun producten, zodat de materialen aan het einde van de levensduur van het product gemakkelijker kunnen worden hergebruikt of gerecycled. We werken ook samen met onze klanten om hun eigen circulaire bedrijfsmodellen te helpen ontwikkelen, zodat schaarse materialen zo lang mogelijk in de keten blijven."

. .

Gaat de wetgeving ver genoeg om duurzaamheid bovenaan de agenda te plaatsen?

“Wetgeving speelt een rol bij het stimuleren van de ontwikkeling naar een volledig circulaire economie, maar we hebben meer actie nodig. Ik geloof dat de wetgeving alleen zal slagen als bedrijven en overheden gemeenschappelijke doelen nastreven. Waardecreatie op lange termijn door middel van een circulaire economie is een zeer waardevolle boodschap, en ik ben behoorlijk optimistisch over de toekomst aangezien veel landen over de hele wereld enorme stappen voor duurzaamheid ondernemen. Veel wetgevingen worden veranderd, zoals de COP21- overeenkomst van Parijs over klimaatverandering, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de EU-kaderrichtlijn inzake afvalstoffen, de tenuitvoerlegging van een stortverbod, de EUrichtlijn betreffende verpakking en hun pakket voor een circulaire economie – allemaal manieren waarop beleidsmakers het hergebruik en de nuttige toepassing van grondstoffen ondersteunen. Maar eerlijk gezegd gaat de wetgeving nog niet voldoende in de richting van de kern van het systeem: de marktprijzen op orde krijgen. Het probleem is dat de huidige marktprijzen niet de zogenaamde externaliteiten weerspiegelen: de impact van producten op de sociale en natuurlijke omgeving. Als we dit zouden opnemen in de prijs door de geëxtraheerde waarde en de CO2 -uitstoot te belasten, zou een geheel nieuwe marktdynamiek ontstaan die hernieuwbare producten zou stimuleren omdat hun relatieve prijs zou dalen.”

Hoe belangrijk is innovatie om duurzaamheid te bevorderen?

“In de toekomst zal recycling moeilijker worden naarmate producten complexer worden. Producten bestaan uit veel meer onderdelen dan vroeger en worden kleiner en dunner, met verschillende lagen materialen die zijn gelijmd of samengesmolten en worden gecoat. We hebben innovatie nodig van meer geavanceerde technologieën en samenwerkingen om deze materialen aan het einde van hun levenscyclus te recupereren. We zien veel innovatie op minder koolstof-intensieve manieren en meer circulaire manieren om producten te produceren. Dit alles helpt om grote stappen te zetten naar minder koolstofemissies.”

Gaat de innovatie in de circulaire economie ver genoeg?

“Een circulaire economie heeft oplossingen en ideeën nodig die veel verder gaan dan alleen afvalinzameling en -verwerking. Innovatie speelt hier dus een grote rol. In het verleden waren innovatie en wetgeving geen goede partners. De wetgeving bleef achter bij innovatie, waardoor nieuwe ontwikkelingen werden tegengehouden. Overheden en bedrijven moeten stoppen met afzonderlijk te opereren over duurzaamheid. In plaats daarvan moeten ze op een transparante manier samenwerken om vertrouwen op te bouwen en een duurzame toekomst vorm te geven.”

Hoe zal duurzaamheid onze economie beïnvloeden?

“Er zijn veel positieve punten, van de nieuwe banen die gecreëerd worden tot dynamische nieuwe innovatiegolven. Er is een echte sociale dimensie van duurzaamheidsinnovatie die nog niet volledig is uitgesproken, maar die in de toekomst onze economie gaat vormgeven. Duurzaamheid gaat niet alleen over de planeet en winst, maar ook over mensen. Onderwerpen zoals een leefbaar loon, inzetbaarheid en banenverlies door robotica worden steeds vaker gezien als een verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven. Hoe kunnen we inclusieve, duurzame economieën creëren waar werkgelegenheid niet alleen voor de ‘happy few’ is? Ik geloof dat in onze toekomstige economieën het creëren van nieuwe werkgelegenheid een belangrijk doel zal worden voor bedrijven.”

Wat zijn de belangrijkste kwesties voor de komende jaren op het gebied van recycling?

“Kunststoffen zijn een sleutelpunt. We zien hier steeds strengere regels, wat zal helpen. Innovatie in de chemische sector leidt echt tot verandering en we zien nieuwe manieren om kunststoffen te verwerken die vroeger op stortplaatsen werden gedumpt. Ik ben ook erg geïnteresseerd in het internet der dingen en ik denk dat recycling, zoals het sorteerproces, kan helpen. Op de langere termijn zien we ook een structurele verschuiving naar producenten die hun product als een service verkopen; dit begint al in de energiesector en bij consumptiegoederen en zal de afvalketen op een positieve manier beïnvloeden.”

Publicatiedatum: 5 augustus 2019 9:20